de BOOT

De BOOT

De BOOT is een webapplicatie die docenten en andere medewerkers van een school in staat stelt hun (ontwikkel-)gesprekken zelf inhoudelijk voor te bereiden, zoals bedoeld in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). De BOOT combineert de lesobservaties uit DOT met 360° feedback, opleidingsbehoefte en ambitie op één overzichtelijke pagina.

Zelfevaluatie en enquêtes

De docent vult een zelfevaluatie in en nodigt op een eenvoudige manier collega’s, leidinggevende en leerlingen uit om feedback te geven over het functioneren.

Rapportages

In de rapportage bekijk je de zelfevaluatie en verschillende enquêtes ten opzichte van elkaar. Vergelijken is gemakkelijk door de verschillende manieren waarop je de informatie weer kunt geven. Kies bijvoorbeeld voor het gemiddelde per hoofdindicator, of zoom juist in op de individuele enquêtes. De enquête leerlingen wordt per klas getoond.