de BOOT

 Professionele ontwikkeling

De BOOT is een webapplicatie die docenten (en op korte termijn alle medewerkers in een school) in staat stelt hun functionerings- en beoordelingsgesprek zelf inhoudelijk voor te bereiden, zoals bedoeld in de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO), die sinds 2004 van kracht is. De BOOT combineert gegevens over lesobservaties, onderwijsresultaten en 360 graden feedback. Op één overzichtelijke pagina staan al deze gegevens bij elkaar. Hiermee bereidt de docent zelf het functioneringsgesprek voor en wordt weer eigenaar van zijn of haar professionele ontwikkeling.

Evaluaties en enquêtes

Docenten en andere medewerkers van een school kunnen vanuit de BOOT, enquêtes mailen naar hun leidinggevenden, collega’s, leerlingen en anderen, waarin zij om feedback vragen over de uitvoering van specifieke aspecten van hun functie- en competentieprofiel, daarnaast vullen docenten een zelfevaluatie in.

In de zelfevaluatie kan de medewerker ‘bewijsstukken’ vanuit het bekwaamheidsdossier toevoegen. Met AFAS (leverancier van digitale personeelsdossiers en -informatiesystemen) hebben wij afspraken gemaakt over een digitale koppeling, zodat de gebruikers van AFAS gemakkelijk documenten uit het bekwaamheidsdossier in de BOOT kunnen gebruiken. Met andere leveranciers gaan wij die afspraken ook maken. Dat betekent veel gebruiksgemak en efficiency voor iedereen, docent, leidinggevende en P&O. Veel ruimte dus voor professionele ontwikkeling.

BOOT-rapportageRapportages

Als de docent of de medewerker zijn zelfevaluatie heeft ingevuld en de uitgestuurde enquêtes naar zijn collega’s, leidinggevende en/of leerlingen zijn ook ingevuld, kan er een rapportage worden gemaakt. De scores worden per resultaatgebied weergegeven.

Je kunt ook doorklikken zodat je per indicator kunt zien wie welke score heeft gegeven. Daarmee is het systeem volledig transparant.