Hoe werkt de BOOT?

Beoordelen en ontwikkelen

Scholen bepalen in de BOOT zelf de inhoud van de evaluatieformulieren en de enquêtes, maar er kan ook gekozen worden voor een vragenlijst die wij al hebben ontwikkeld voor de docenten LB, LC en LD op basis van FUWA. De kracht van deze Beoordelings- en Ontwikkel Tool is dat dit instrument eigendom is van de docent.  Het gaat er om dat de docent – binnen de kaders van de gespreksregeling van de school – zelf onderzoekt hoe hij zijn taken uitvoert en hoe hij zich professioneel ontwikkeld.

De gesprekkencyclus van de school kan worden geïmplementeerd zodat elke medewerker tijdig wordt geïnformeerd over de acties die van hem of haar worden verwacht (zie screenshot). Als de docent alle uitgezette enquêtes retour ontvangt kan hij een rapportage maken van zijn functioneren over een zelf te bepalen periode.

Je beheert zelf je bekwaamheidsdossier en je bereidt zelf je functionerings- of beoordelingsgesprek voor en hiermee laat je zelf zien welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt. Op basis van je reflecties op je een plan voor de komende jaren op. Dit alles op een pagina, met werkruimte en met de mogelijkheid om door te ‘klikken’ op de bronnen die je nodig hebt. Digitaal, dus zorgvuldig, efficiënt, veilig en plezierig.

Tot slot wordt onderstaande informatie gecombineerd:

  • De 360-feedback uit de zelfevaluatie en de enquêtes van leidinggevende, collega’s, leerlingen en/of medewerkers.
  • De onderwijsresultaten (door middel van een koppeling met een leerlingvolgsysteem)
  • De lesobservaties uit de Digitale Observatie Tool (DOT).

Docenten kunnen de verzamelde informatie vanuit de BOOT rechtstreeks in hun bekwaamheidsdossier plaatsen, voorzien van hun persoonlijke reflectie op hun ontwikkeling en bereiden hun beoordelingsgesprekken hiermee voor.