Analyses in de DOT

Analyses in de DOT

Met de data-analyse in de DOT krijg je op meerdere niveaus inzicht in het onderwijsleerproces binnen een bestuur, op een of meerdere scholen, van een vaksectie, opleiding of van een docent. Op basis van dit inzicht worden er afspraken gemaakt over de kwaliteitszorg.

Ontwikkeling

Maak op een eenvoudige manier een diepteanalyses over de kwaliteit van het primaire proces binnen de school. Ook de ontwikkeling in de jaren wordt getoond t.o.v. de benchmark.

Personeelsbeleid

Meer inzicht in je personeelsbeleid door de vlootschouw: een overzicht van docenten binnen een team of de hele school. Scholen gebruiken deze optie om collegiale consultatie te starten of om verbeter- en innovatiestrategieën te kunnen monitoren en HRM-strategieën te ontwikkelen.