Digitale Audit Tool (DAT)

Digitale Audit Tool (DAT)

DATDe Digitale Audit Tool is een afgeleide van de webapplicatie DOT. De functionaliteiten van de DAT zijn voor de gebruiker vergelijkbaar met functionaliteiten van de DOT. Alleen is de vragenlijst korter, waardoor gebruikers snel en efficiënt veel lesobservaties kunnen uitvoeren. Met de DAT kan een audit team binnen een kort tijdsbestek een overzicht  van de kwaliteiten van een school inventariseren en beschrijven. Met de Audit tool – in combinatie met de DOT – stellen onderwijsorganisaties hun gevalideerde audit-rapporten zelf snel samen. De behoefte om dit zelf te doen en – met andere woorden – dit niet over te laten aan de Inspectie van het Onderwijs, groeit sterk, zeker nu onderwijsorganisaties zelf meer gaan sturen op interne kwaliteitszorg èn bovendien het vernieuwde Toezichtskader van de Onderwijsinspectie daartoe ook de ruimte biedt.

E-Loo ontwikkelt de audit tool voor verschillende grote scholengroepen. Daarnaast werkt ook Europees Platform / Nuffic, verantwoordelijk is voor onder meer de kwaliteit van het Tweetalige Onderwijs in 130  TTO-scholen, tijdens formele visitaties met de Digitale Audit Tool.