DOT PO

DOT PO

Ook in basisscholen wordt volop gewerkt met de digitale observatie tool (DOT).

DOT POVoor het primaire onderwijs hebben wij de DOT-PO ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Unicoz, een schoolbestuur met 23 basisscholen in en rond Zoetermeer. Ook andere schoolbesturen sluiten nu aan. Hun gezamenlijke vraag was: ontwikkel voor en met  ons een betrouwbare, valide, digitale kijkwijzer, waarmee we op allerlei niveaus onze observaties kunnen delen, analyseren en interpreteren.

De kijkwijzer van Unicoz, goed afgestemd met de Onderwijsinspectie, bleek een degelijke en gebruiksvriendelijke vragenlijst te zijn, die ook uitstekend paste in de opzet van de DOT. Na de implementatie binnen Unicoz volgden als snel andere schoolbesturen.

De DOT-PO  blijkt nu te passen bij het primair onderwijs. De tool werkt ondersteunend, op dezelfde manier als de DOT -VO ondersteunend werkt: gebruiksvriendelijk, efficiënt, veelzijdig en tijdbesparend. De gebruikers in het PO zien dezelfde voordelen van digitaal werken met observaties, vooral de uiterst informatieve analysemogelijkheden. Wij verwachten in 2017 de groep gebruikers verder te zien groeien, wat ook de benchmark weer ten goede komt.