Hoe werkt de Leerstofplanner?

Hoe werkt de Leerstofplanner?

lsp3De Leerstofplanner is een webapplicatie, gemaakt om inzicht te bieden in de doorlopende leerlijnen (per opleiding) en toetsen binnen jouw vakgebied en andere vakken.

Voor elke school wordt een eigen omgeving ingericht, alleen toegankelijk voor vastgestelde gebruikers van die school. Voor hen is de Leerstofplanner een open platform binnen de school, dat overzicht biedt over alle leeractiviteiten, digitaal lesmateriaal, projecten en toetsen.

De Leerstofplanner biedt aan het hele team, voor alle docenten en schoolleiding inzichtelijk, een altijd actueel overzicht van alle SLO-leerdoelen en de keuzes die docenten maken. Welke leerdoelen komen aan bod in lessen, in digitaal lesmateriaal, in projecten of excursies? In welke periode en leerjaar? En op welk niveau (RTTI) komt een leerdoel terug in een toets?

De Leerstofplanner blijkt een praktisch en gebruiksvriendelijk instrument om zelf een leerplan in te plaatsten, om leerlijnen en toetsen te valideren en om na te gaan of de geplande tijd voldoende is. Eenmaal ingevuld (wat enkele dagdelen constructief en creatief samenwerken betekent), is de Leerstofplanner een platform dat zich uitstekend leent voor evaluatie in de vakgroep en collegiale feedback.

De Leerstofplanner is zo opgezet dat iedere docent kan werken in doorlopende leerlijnen van de eigen vakgroep. Voor docenten van andere vakgroepen zijn deze leerlijnen ook toegankelijk, maar zij kunnen deze alleen bekijken, dus niet aanpassen.


‘De Leerstofplanner blijkt dè ontbrekende schakel in alle onderwijs-innovatieprojecten tot nu toe.’


Eenmaal ingericht, is de Leerstofplanner zeer geschikt voor tussentijdse evaluaties en bijstellingen van de lesplannen. Daarmee is de Leerstofplanner hèt platform voor verdere ontwikkeling van maatwerk en gepersonaliseerde leerlijnen.