Research

Research

meso0e-Loo hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek naar de validiteit en effectiviteit van tools. Aan de Leerstofplanner ligt 10 jaar participerend praktijkonderzoek ten grondslag. Onderzocht is de manier waarop docenten ICT benutten in het primaire proces en waarop zij zelf leerdoelen SMART (dus toetsbaar) formuleren. Uit dit onderzoek werd duidelijk waarom differentiatie zo complex is. We blijken 35% leerdoelen te veel aan te bieden. En we missen een instrument om snel een eenvoudig voor onze leerlingen een specifiek lesplan te maken. Een hulpmiddel als de Leerstofplanner bleek de ontbrekende schakel.

Zie over dit onderzoek onder meer: Meso Focus 82, Math van Loo, Robert-Jan Simons e.a., oktober 2011.

Dit kreeg een vervolg in het onderzoek van Simons en Sissing naar de overladenheid van lesprogramma’s in het VO: www.wij-leren.nl/overladenheid-curriculum.php