Als school ben je wettelijk verplicht je leerlingen en ouders te bevragen over veiligheid en pesten (MSV, Monitoring Sociale Veiligheid). Door het uitzetten van de tevredenheidsonderzoeken van Vensters voldoe je aan deze monitoringsplicht maar het geeft ook een betrouwbaar beeld van de sfeer op school en het levert informatie om de dialoog aan te gaan met betrokkenen.

Officiële gegevensleverancier

eLoo is door de VO-Raad erkend als officiële gegevensleverancier voor de tevredenheids- en veiligheidsonderzoeken op Vensters en Scholen op de kaart. Dit betekent dat de vragenlijsten van Vensters in de Onderzoeksmodule (ook wel bekend als School Enquête Tool, SET) uitgezet en vervolgens ook geüpload kunnen worden naar Vensters.

Onderzoeksmodule

De Onderzoeksmodule van eLoo is onderdeel van een integraal platform. Het eLoo platform bestaat uit meerdere modules om de kwaliteit op scholen op verschillende vlakken te monitoren en te optimaliseren. Met de Onderzoeksmodule kunnen naast de tevredenheidsonderzoeken ook andere soorten onderzoeken worden uitgezet en ingevuld. Resultaten die hieruit voortkomen zijn live te volgen en tussentijds te analyseren. Door de koppeling met Magister of SOMtoday kunnen de enquêtes eenvoudig en snel worden uitgezet en door het toevoegen van eigen vragen kunnen bestaande vragenlijsten schooleigen gemaakt worden.

Start je tevredenheidsonderzoeken

De afnameperiode loopt van 1 november tot 30 april. Vervolgens kunnen de resultaten tot en met 16 mei doorgestuurd worden naar Vensters. Benieuwd naar de Onderzoeksmodule? Klik hier voor meer informatie of neem contact met ons op.