De Leerstofplanner

De Leerstofplanner

De Leerstofplanner is een webapplicatie, gemaakt om inzicht te bieden in de doorlopende leerlijnen van jouw vak. Je krijgt een goed overzicht van alle leerdoelen die aan bod moeten komen. Je checkt eenvoudig of je uitkomt in de  beschikbare lestijd en of je op het goede niveau les geeft. Je kunt met de Leerstofplanner ervoor kiezen om je methode helemaal te volgen, maar het is ook mogelijk om eigen combinaties van leerdoelen te maken en bijvoorbeeld thematisch te werken. En je ziet meteen of je toetst wat je hebt onderwezen.

In de Leerstofplanner zijn alle SLO-leerdoelen (het minimaal verplichte programma) al ingevoerd. Met een automatische koppeling blijft dat ook actueel.  En daarnaast kun je eigen leerdoelen toevoegen.  Aan de hand hiervan kies je klassikale werkvormen. De Leerstofplanner is ook gekoppeld aan bronnen als VO Content. Je kunt naast je lessen de leerlingen ook aanvullend lesmateriaal aanbieden. En je kunt – samen met andere collega’s – heel eenvoudig projecten in plannen.  We koppelen de Leerstofplanner aan ELO’s als its learning, zodat de studiewijzers daarin ook meteen gereed zijn. En  je controleert over het hele plan of je uitkomt in de tijd.

Waarom hebben we de Leerstofplanner gemaakt?

Wij ontmoeten elke dag veel enthousiaste en gemotiveerde leraren. Steeds vaker vragen leraren naar een handig, digitaal hulpmiddel om overzicht te houden en creatief met leerplannen te kunnen werken. Leraren zijn op zoek naar  onderwijs dat past bij de leerlingen van nu.

Dat vraagt om het volgende:

 • de lesactiviteiten onder minder tijdsdruk te laten plaatsvinden;
 • leerdoelen en leerplannen beter af te stemmen met andere collega’s, in èn buiten de eigen vakgroep en samen te werken in projecten;
 • leerdoelen te koppelen aan buitenschoolse activiteiten;
 • de leerlingen meer ruimte te bieden om in hun eigen tempo te werken, voor sommigen meer herhaling en hulp en anderen juist verrijking of verdieping aan te bieden;
 • de leerlingen voldoende structuur te blijven bieden, ook als zij zelf meer eigen keuzes mogen maken in hun leerproces en bijvoorbeeld in hun lesrooster;
 • gepersonaliseerd leren: lesactiviteiten te kunnen vervangen door zelfstandig werk op de ELO, gericht op een duidelijk afgebakend leerdoel.

Het valt ons op dat leerlingen steeds meer buiten de gewone lessen leren, bijvoorbeeld digitaal en tijdens projecten, excursies of het beoefenen van hobby’s en sport. Als leraren in staat zijn om die leerwinst te benoemen èn een plek te geven in de opleiding, worden  lessen beter benut voor die specifieke activiteiten die ècht alleen maar klassikaal en onder  begeleiding kunnen plaatsvinden.

Bovendien blijkt uit onderzoek en in de praktijk dat de huidige methoden gemiddeld 35% teveel leerdoelen aanbieden. Een actie ‘stofkam’ blijkt opportuun.

De Leerstofplanner biedt ruimte voor eigen keuzes en prioriteiten in het lesplan.


De Leerstofplanner helpt de vakgroepen een eigen leerplan te maken, zonder het risico van een zwakke examenvoorbereiding. Hiermee wordt gepersonaliseerd leren een stuk eenvoudiger.


De Leerstofplanner biedt een overzicht waarmee je het werk kunt afstemmen met andere collega’s binnen en buiten de vakgroep. Daardoor kun je doorlopende leerlijnen aanmaken en optimaliseren. Doordat de Leerstofplanner ook inzichtelijk voor andere vakgroepen is vakintegratie en -afstemming van het totale lesprogramma in een opleiding eenvoudig uit te voeren.

De functionaliteiten van de Leerstofplanner:

 • een overzicht van alle leerlijnen per school, per vak, per leerjaar en lesperiode
 • een overzicht van leeractiviteiten, aanvullend digitaal lesmateriaal, projecten en toetsen die je gemaakt hebt
 • een automatische berekening van de gebruikte onderwijstijd en van de RTTI-waarden van je lesprogramma en toetsen
 • een directe verbinding met de studiewijzers op its learning (en binnenkort met andere ELO’s)
 • een zoekfunctie naar alle aangeboden en niet-aangeboden leerdoelen
 • ontwerprechten voor alle leden van een vakgroep
 • een feedback-functie voor de onderlinge communicatie in de vakgroepen
 • leesrechten voor alle andere docenten en de schoolleiding.