Je bekijkt nu Een teamleider aan het woord over het gebruik van de DOT
DE BEELDREDAKTIE / DIEDERIK VAN DER LAAN T.B.V. SCHOOLINFO WEBSITE WWW.VOORTGEZETLEREN.NL AERES VMBO TE ALMERE D.D. 17.10.2019 Karlijn Massing en teamleider Ruud Urbach van Aeres VMBO Almere

Een mooi praktijkvoorbeeld over het gebruik van de DOT. Klik op de volgende link:

https://www.voortgezetleren.nl/post/met-lesobservaties-de-kwaliteit-van-het-onderwijs-bewaken/