Een belangrijke wijziging die wij veel terugzien bij scholen met wie we samenwerken, is de aanscherping van de definitie ‘kwaliteitscultuur’ en de herstelopdrachten die veel scholen op dit punt van de inspectie ontvangen. Van schoolleiders wordt verwacht dat ze voldoende gegevens verzamelen om de professionalisering van hun personeel in beeld te hebben. Dit betekent dat naast het bekwaamheidsdossier elk personeelslid ook moet beschikken over een actief ontwikkelplan. De inspectie wil daarnaast graag zien dat een school gezamenlijk werkt aan het bevorderen van de kwaliteitscultuur. Zo moeten de schooldoelen terug te vinden zijn in de ontwikkelplannen van het personeel. 

Om voldoende inzicht te krijgen in de professionalisering van je team, kan er gebruik worden gemaakt van de Ontwikkelmodule (BOOT). De Ontwikkelmodule geeft zicht op de professionele ontwikkeling van elk teamlid en van het team als geheel. Het geeft docenten, schoolleiders en onderwijsondersteuners eigenaarschap over hun ontwikkeling en voorziet hen van houvast en structuur in dit proces.