Van schoolleiders wordt verwacht dat ze voldoende gegevens verzamelen om de professionalisering van hun personeel in beeld te hebben. Dit betekent dat de school moet beschikken over een bekwaamheidsdossier voor elk personeelslid en over een actief ontwikkelplan. De inspectie wil daarnaast graag zien dat een school gezamenlijk werkt aan het bevorderen van de kwaliteitscultuur. Zo moeten de schooldoelen terug te vinden zijn in de ontwikkelplannen van het personeel. 

De module Ontwikkelen (BOOT) geeft voldoende inzicht in de professionalisering van elk teamlid en van het team als geheel. Docenten, schoolleiders en onderwijsondersteuners krijgen eigenaarschap over hun ontwikkeling en hebben houvast en structuur in dit proces.