In de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) kijkt de inspectie naar het curriculum voor taal, rekenen, wiskunde en burgerschap. Van scholen wordt verwacht dat ze bewuste keuzes maken in het plannen en uitvoeren van het curriculum op deze basisvaardigheden. Omdat scholen hier heel diverse keuzes in maken en de indicatoren niet in elke les verplicht zichtbaar hoeven te zijn, hebben we ervoor gekozen om de standaardlijst in de DOT niet aan te passen voor de thema’s taal, rekenen en wiskunde. Het is wel mogelijk om eigen indicatoren door ons te laten toevoegen aan de standaard kijkwijzer. We denken graag met jullie mee over de formulering van deze indicatoren en wij hebben ook goede voorbeelden beschikbaar.