Als het ministerie de standaarden aanpast dan analyseren wij die en bekijken de impact die dit heeft op het platform. Zo nodig passen wij het platform aan.

Toen bijvoorbeeld in 2023 de nieuwe standaard Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) werd gepubliceerd hebben wij die naast de observatielijst in de module Observeren (DOT) gelegd. Deze nieuwe standaard omvatte inhoudelijk dezelfde elementen als voorheen. Het gaat uitsluitend om een verduidelijking van bestaande indicatoren. Dit zijn geen ingrijpende aanpassingen. Daarom is de standaard observatielijst in de module Observeren (DOT) niet aangepast. Uiteraard is het wel mogelijk om extra indicatoren toe te voegen aan de standaard observatielijst. Bijvoorbeeld omdat de school specifieke ambities heeft op dit gebied. Of omdat de inspectie een herstelopdracht heeft gegeven. We denken graag met jullie mee over de formulering van deze indicatoren.

Toen de standaard Basisvaardigheden (OP0) vernieuwd zijn hebben we deze ook weer naast de observatielijst in de module Observeren (DOT) gelegd. Van scholen wordt verwacht dat ze bewuste keuzes maken in het plannen en uitvoeren van het curriculum op taal, rekenen, wiskunde en burgerschap. Omdat scholen hier heel diverse keuzes in maken en de indicatoren niet in elke les verplicht zichtbaar hoeven te zijn, is de standaardlijst in de module Observeren (DOT) niet aangepast. Wij kunnen wel eigen indicatoren toevoegen aan de standaard kijkwijzer. We denken graag met jullie mee over de formulering van deze indicatoren.