Hoe werkt de DOT?

Hoe werkt de DOT?

De observatielijst

Schermafbeelding van de observatielijst in de DOT

De standaard vragenlijst in de DOT komt overeen met de indicatoren uit het waarderingskader van de inspectie. Elke andere indicator is toe te voegen. De waardering wordt weergegeven op een 4-puntsschaal plus n.v.t. Een toelichting is bij elke indicator mogelijk.

Zelfevaluatie docent

schermafbeelding DOT observatie is opgeslagen

Nodig tijdens of na een lesobservatie de docent uit voor een zelfevaluatie op basis van dezelfde indicatoren.

Leerlingevaluaties

Schermafbeelding leerlingenevaluatie

Ook de leerlingen kunnen tijdens de les gemakkelijk feedback geven over de les aan de hand van een korte vragenlijst. Dat doen ze met een pincode via de website mijnles.nu.

Feedback

De DOT geeft concrete feedback over één les vanuit de observator, de docent en de leerlingen. De gesprekken over lesgeven en ontwikkelen worden op deze manier prettiger en constructiever.