Hoe werkt de DOT

Hoe werkt de DOT?

De DOT is een webapplicatie waarmee eenvoudig en snel lesobservaties worden uitgevoerd. In de DOT wordt standaard gebruik gemaakt van een vragenlijst met de nieuwste indicatoren uit het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in observeerbare gedragskenmerken die je scoort op een vierpuntsschaal of ‘n.v.t.’. Bij elk gedragskenmerk is er de mogelijkheid om aantekeningen te maken.
Elke school kan als aanvulling op de standaard vragenlijst, eigen schoolspecifieke indicatoren toevoegen.

De gedragskenmerken worden gescoord op een 4-puntsschaal of n.v.t.

4Als het bedoelde professionele gedrag vaak genoeg wordt gezien, zodanig dat het zichtbaar effectief is.
3Als het gedrag voldoende wordt gezien en er nog ruimte is voor verbetering.
2Als het gedrag wel wordt gezien, maar te weinig en/of niet zichtbaar effectief is.
1Als het gedrag niet wordt gezien.
n.v.t.
Als het benoemde gedrag in deze les niet mogelijk was. Dit betreft dus een echte uitzondering. In principe zijn alle indicatoren in alle lessen mogelijk.

Als de lesobservatie is afgerond, kan het opgeslagen lesobservatieformulier rechtstreeks naar de docent worden gemaild voor het plannen van een feedbackgesprek. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een zelfevaluatie naar de betreffende docent te mailen of een leerlingenevaluatie naar de klas. De leraar of de leerlingen krijgen een mail met een linkje naar een observatieformulier dat ze kunnen invullen. Als ze dat gedaan hebben, worden de formulieren automatisch gekoppeld en krijgt de observator een melding dat de zelfevaluatie is ingevuld. Het feedbackgesprek kan worden gepland. Tijdens het gesprek kunnen de verschillende scores digitaal of via een pdf in één overzicht worden getoond.

DOT genereert concrete feedback over de primaire taak van een docent en daarmee over de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Met deze informatie kan de dialoog tussen de docent en zijn leidinggevende worden gestart met als doel de lessen te verbeteren. Naast de observatiemodule voor de leidinggevenden bevat de DOT ook een coachingsmodule en een module voor collegiale consultatie. Deze modules kunnen specifiek gebruikt worden door docentencoaches en door collega’s die op basis van intervisie elkaar voorzien van feedback.

Feedback maakt leraren beter!

lees hier meer over in dit artikel op de website van de AVS

Docentenpagina

Belangrijke ontwikkeling in het onderwijs is dat docenten steeds meer ‘eigenaar’ worden van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. In die ontwikkeling past ook het recent verplicht gestelde lerarenregister. Om docenten hierin te faciliteren heeft de DOT een docentenpagina ontwikkeld. Op deze pagina kan de docent alle lesobservaties bekijken die in zijn of haar lessen hebben plaatsgevonden en zelf analyses maken die weer kunnen worden gebruikt tijdens een functioneringsgesprek.