De Ontwikkelmodule biedt elke onderwijsprofessional een helder beeld van zijn ontwikkeling. Voor de onderbouwing van een zelfevaluatie kan de medewerker feedback vragen en documenten uploaden en daarmee ontstaat een relevant portfolio. De medewerker beheert zijn portfolio en deelt dat ter voorbereiding van een gesprek met een direct-leidinggevende.

DE INRICHTING

eLoo richt de Ontwikkelmodule voor elke school op maat in. Onze adviseurs vragen door op strategische doelen, het vigerende HR-beleid en de actuele gespreksregeling van de onderwijsorganisatie. Op basis van voorbeelden en standaarden richt eLoo de Ontwikkelmodule voor elke medewerker zo in dat de gewenste professionele ontwikkeling in beeld komt met de 360°-feedback.

PROFESSIONEEL ONTWIKKELEN

De visie van eLoo is dat professionals zich graag willen ontwikkelen, als daarvoor tijd, faciliteiten en de nodige veiligheid wordt geboden. Het eLoo platform is hierop ingericht. In de Ontwikkelmodule leggen medewerker en leidinggevende de afgesproken gespreksplanning en voortgang samen vast. Hiermee en met de andere functies van de Ontwikkelmodule wordt de medewerker zelf eigenaar van zijn professionele ontwikkeling.

OPLEIDEN MET DE ONTWIKKELMODULE

Docenten in opleiding tonen in de Ontwikkelmodule hun vorderingen in hun opleidingsprogramma aan. Leerlingen, collega’s, coaches en externe opleiders kan om feedback gevraagd worden. Een externe assessor valideert vervolgens het beeld dat hiermee ontstaat van de vordering van de docent in opleiding. eLoo werkt samen met partners in de Alliantie voor Werkend Onderwijs, onder meer gericht op zij-instromers, maar zeker ook geschikt voor maatwerk-, professionaliseringsprogramma’s en interne academies.

PLANNEN, MONITOREN EN VERANTWOORDEN

Een geplande organisatieontwikkeling kan met de Ontwikkelmodule gemonitord en verantwoord worden. Een schoolplan, het NPO-programma of elk ander strategisch plan wordt als SMART-geformuleerde acties en doelen in de module geplaatst. Schoolleiders vullen vervolgens een zelfevaluatie in en vragen andere betrokkenen ook naar een evaluatie van dezelfde acties en doelen. Daarmee wordt de monitoring stevig en breed en is de verantwoording goed te onderbouwd.

veelgestelde vragen