De module Ontwikkelen (BOOT) geeft zicht op professionele ontwikkeling. Het geeft docenten, schoolleiders en onderwijsondersteuners eigenaarschap over hun ontwikkeling en voorziet hen en hun leidinggevenden van houvast en structuur in dit proces. 

HOE WERKT DE module ONTWIKKELEN?

Een medewerker van een school evalueert met behulp van een vragenlijst zijn eigen functioneren. Vervolgens vraagt hij of zij de leidinggevende, collega’s en leerlingen een vragenlijst in te vullen. De zelfevaluatie en feedback geven grip op persoonlijke ontwikkelpunten en groei. Desgewenst kan de professional de resultaten delen met zijn leidinggevende en gebruiken als input voor ontwikkelgesprekken.

EXTRA OPTIES

Er kan een koppeling gemaakt worden met AFAS om personeelsgegevens te synchroniseren en het bekwaamheidsdossier aan te vullen met bestanden uit de module Ontwikkelen.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DE module ONTWIKKELEN?

  • Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk: met de module kan schoolpersoneel zelf eenvoudig zelfevaluaties invullen en collega’s, leidinggevenden en leerlingen uitnodigen voor evaluaties. In het overzichtelijke dashboard zie je precies wat de stand van zaken is.
  • Gebruiker initieert eigen ontwikkeling: de module Ontwikkelen stimuleert professionals hun eigen competenties en kwaliteiten zelf te evalueren en te laten evalueren door collega’s, leidinggevenden en leerlingen. Zij kunnen ervoor kiezen deze informatie te delen met hun leidinggevende. Zo werken zij effectief aan verbeterpunten en groei.
  • Standaard formulieren voor effectieve gesprekken: de module faciliteert voortgangs-, ontwikkel- en eindgesprekken. De zorgvuldig opgebouwde gespreksformulieren bieden structuur en zorgen voor een effectief gesprek.
  • Eenvoudig 360º feedback verzamelen: de module Ontwikkelen faciliteert dat niet alleen jijzelf en je teamleider, maar ook collega’s en leerlingen je feedback kunnen geven.
  • Inrichting standaard of op maat: eLoo kan de module Ontwikkelen standaard inrichten of op maat, rekening houdend met strategische doelen, het HR-beleid en de actuele gespreksregeling van de school.

MEER WETEN over de MODULE ONTWIKKELEN?

veelgestelde vragen