In 2022 start eLoo in een aantal scholen met de uitrol van de nieuwe analysemodule. Hiermee kan de bestuurder, beleidsmedewerker, schoolleider of teamleider de data analyseren die met de andere modules (observeren, ontwikkelen en onderzoeken) worden verzameld. Het maken van een jaarverslag of een nieuw schoolplan wordt aanzienlijk vereenvoudigd.

ANTWOORD OP BELANGRIJKE VRAGEN

“Hoe ervaren onze medewerkers de kwaliteit van gevoerde gesprekken en van de gemaakte afspraken?” “Hoeveel gesprekken zijn er dit jaar al gevoerd?” “Welke verschillen er zijn tussen de scholen binnen mijn bestuur?”
Deze informatie wordt beschikbaar op een dashboard met de mogelijkheid om ‘door te klikken’ naar de onderliggende details.

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN

Deze module zal de mogelijkheid gaan bieden om uiteenlopende vergelijkingen en verschillende eigen grafieken te genereren op basis van de beschikbare data. En als je dan nog niet voldoende ‘ontdekt’ hebt, kun je de beschikbare data met één druk op knop exporteren.