De Analysemodule is een overkoepelende applicatie waarin de data uit het complete eLoo platform wordt samengebracht. Deze gegevens kunnen op uiteenlopende manieren geanalyseerd en vergeleken worden op alle niveaus van je organisatie. Dit biedt inzichten om complexe vraagstukken op te lossen en handvatten om op de juiste manier sturing te geven aan je organisatie.

Ontwikkelmodule

De gegevens uit de 360˚ feedback kunnen in de Analysemodule uitgebreid geanalyseerd worden met behulp van verschillende filters. Zo kun je in één oogopslag zien welke waardering leerlingen, leidinggevende, collega’s en medewerkers zelf gemiddeld geven aan hun functioneren, in het algemeen of per indicator. Daarnaast kun je direct zien of er grote verschillen zijn tussen de respondentgroepen en krijg je inzicht in wanneer er geëvalueerd wordt.

Onderzoeksmodule

De gegevens van de verschillende onderzoeken kunnen eenvoudig worden geanalyseerd in de Analysemodule. De resultaten worden direct getoond per indicator en kunnen getoetst worden aan de hand van de landelijke benchmark. Met behulp van de filters kunnen de resultaten ook vergeleken worden tussen de verschillende vestigingen, opleidingen, school- en leerjaren. Daarnaast kan de data ook op leerling- en ouderniveau bekeken worden. Het verschilt uiteraard per functietitel welke gegevens ingezien kunnen worden. Zo kan een docent de resultaten op leerlingniveau bekijken maar een bestuurder alleen op vestigingsniveau.

Complexe vraagstukken

Omdat de gegevens van alle modules samenkomen in de Analysemodule, kun je data naast elkaar leggen en hiermee een aanzet geven om complexe vragen die binnen je organisatie spelen, te beantwoorden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Zijn er verschillen in de beoordeling van het primaire proces tussen collega’s, leerlingen, leidinggevenden en de docent zelf?
  • Komt het cijfer dat de leerlingen geven op het gebied van veiligheid en pesten overeen met het landelijke gemiddelde?
  • Is de waardering van de indicatoren op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn de afgelopen jaren gestegen? En wat is hiervan de oorzaak? Zien er relaties met data uit andere modules of onderzoeken?

Gebruiksvriendelijk

Je hoeft geen data-analist te zijn om de gegevens in de Analysemodule te analyseren. Met behulp van de verschillende filters kun je de grafieken en tabellen zo vormgeven dat ze antwoord geven op de vragen die binnen jouw organisatie spelen. Daarnaast kun je de data exporteren tot een Excel-bestand. Zo kun je ook je eigen rapportages opstellen.

Ben je benieuwd hoe de module werkt? Vraag hieronder een demonstratieversie aan en ervaar zelf de gebruiksvriendelijkheid en veelzijdigheid van de Analysemodule.