De Ontdekmodule is een overkoepelende applicatie waarin de data uit het complete eLoo-plaform worden samengebracht. Deze gegevens kunnen op uiteenlopende manieren geanalyseerd en vergeleken worden op alle niveaus van je organisatie. Dit biedt inzichten om complexe vraagstukken op te lossen en handvatten om op de juiste manier sturing te geven aan je organisatie.

HOE WERKT DE ontdekMODULE?

WAT IS DE MEERWAARDE VAN de ontdekmodule?

  • Complexe vraagstukken: omdat de gegevens van alle modules samenkomen in de Ontdekmodule, kun je data naast elkaar leggen en hiermee een aanzet geven om complexe vragen die binnen je organisatie spelen, te beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan: zijn er verschillen in de beoordeling van het primaire proces tussen collega’s, leerlingen, leidinggevenden en de docent zelf? Is de waardering van indicatoren op het gebied van sociaal-emotioneel welzijn de afgelopen jaren gestegen?
  • Gebruiksvriendelijk: je hoeft geen data-analist te zijn om de gegevens in de Ontdekmodule te analyseren. Met behulp van de verschillende filters kun je de grafieken en tabellen zo vormgeven dat ze antwoord geven op de vragen die binnen jouw organisatie spelen. Daarnaast kun je de data exporteren tot een Excel-bestand. Zo kun je ook je eigen rapportages opstellen.
  • Kwaliteitszorg: de Ontdekmodule geeft een beeld hoe de school werkt aan kwaliteitszorg. Je kunt zien of er grote verschillen zijn tussen de respondent groepen en krijgt je inzicht in wanneer er geëvalueerd wordt. Je kunt ook in één oogopslag zien welke waardering leerlingen, leidinggevenden, collega’s en medewerkers zelf gemiddeld geven aan hun functioneren, in het algemeen of per indicator.
  • Landelijke benchmark
  • Met behulp van de filters kunnen de resultaten van de eigen school vergeleken worden tussen de verschillende vestigingen, opleidingen, school- en leerjaren, maar ook met de landelijke benchmark. Daarnaast kan de data ook op leerling- en ouderniveau bekeken worden. Het verschilt uiteraard per functietitel welke gegevens ingezien kunnen worden. Zo kan een docent de resultaten op leerlingniveau bekijken maar een bestuurder alleen op vestigingsniveau.

meer weten over de ontdekmodule?

Veel gestelde vragen