Door te luisteren naar de behoefte van scholen hebben wij met onze kennis van en passie voor het onderwijs een compleet platform voor kwaliteitsontwikkeling ontwikkeld. Het eLoo platform bestaat uit vier modules voor lesobservaties, professionele ontwikkeling, schoolonderzoeken en een overkoepelende Analysemodule. Samen brengen deze modules beter zicht op onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en het strategisch personeelsbeleid.

In de Observatiemodule, beter bekend als de Digitale Observatie Tool (DOT) worden lesobservaties digitaal vastgelegd. Een observator geeft op een gevalideerde lijst van indicatoren aan in hoeverre het handelen van een docent aan de standaarden voldoet. Met de Observatietool kunnen ook leerlingenevaluaties worden uitgezet, zelfevaluaties worden ingevuld en collegiale consultaties en audits worden uitgevoerd.

Modules eLoo
Modules eLoo

De Ontwikkelmodule (BOOT) brengt zicht op professionele ontwikkeling. Het geeft zowel docenten als schoolleiders eigenaarschap over hun ontwikkeling en voorziet hen van houvast en structuur in dit proces. Medewerkers bereiden hun gesprekken voor met een zelfevaluatie, bewijsstukken en met het ophalen van 360° feedback.

Met de Onderzoeksmodule (SET, School Enquête Tool) kan elk type onderzoek eenvoudig worden uitgezet, ingevuld en bekeken. Denk aan de verplichte tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers maar ook de NPO Schoolscan kan met de Onderzoeksmodule worden uitgezet. Door de koppeling met Magister, Somtoday en Vensters is het uitzetten van een enquête en het versturen van de resultaten snel gedaan.

modules

In de overkoepelende Analysemodule komen de gegevens uit de observatie-, ontwikkel- en Onderzoeksmodule samen. Deze gegevens kunnen op uiteenlopende manieren geanalyseerd en vergeleken worden op alle niveaus van je organisatie. Dit biedt inzichten om complexe vraagstukken op te lossen en handvatten om op de juiste manier sturing te geven aan je organisatie.

Ervaar het zelf

Ben je klaar om de onderwijskwaliteit op jouw school te verbeteren maar wil je eerst een blik werpen op één of meerdere modules? Dan kan dat! Stuur een mailtje naar info@eloo.nl of druk op de knop hieronder om een demoversie aan te vragen en maak kennis met onze software. en maak kennis met onze software.