Observaties en nabespreking van lessen blijken doorslaggevend voor de kwaliteit van het onderwijs. Logisch, elke professional heeft feedback nodig. De DOT is een handige module om lesobservaties op te slaan en te analyseren. Voorop staat het eigenaarschap van de docent. Je kunt een les of een aantal lessen vergelijken met de landelijke standaard, gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie en een betrouwbare landelijke benchmark, met gevalideerde indicatoren.

Modules eLoo
Modules eLoo

De Ontwikkelmodule geeft professionals in onderwijsorganisaties het eigenaarschap over hun ontwikkeling. Medewerkers bereiden hun
gesprekken voor met een zelfevaluatie van hun taken, met bewijsstukken en met het ophalen van 360’-feedback. De verslagen van de gevoerde
gesprekken, in combinatie met het opgebouwde portfolio, maken van de Ontwikkelmodule een compleet loopbaanplatform. De Ontwikkelmodule is voor elke onderwijsorganisatie op maat in te richten.

Met de Onderzoeksmodule zijn de ‘verplichte’ onderwerpen (tevredenheid leerlingen en ouders en veiligheid) te onderzoeken. eLoo is voor Scholen op de Kaart en Vensters voor Verantwoording een erkend data-leverancier.
In toenemende mate onderzoeken onderwijsorganisaties ook andere relevante thema’s. In de Onderzoeksmodule is elk onderzoek eenvoudig uit te voeren.

modules

De Analysemodule is ontworpen voor het ontdekken van patronen in de data die met de modules ‘observeren’, ‘ontwikkelen’ en ‘onderzoeken’ gegenereerd worden. Met die data verschaft elke onderwijsorganisatie zichzelf een diep inzicht in de belangrijkste prioriteiten qua onderwijsontwikkeling, strategisch HRM en kwaliteitszorg. Hiermee worden het identificeren van verbeterthema’s en het samenstellen van een jaarverslag aanzienlijk eenvoudiger.

Ervaar het zelf

Ben je klaar om de onderwijskwaliteit op jouw school te verbeteren maar wil je eerst een blik werpen op één of meerdere modules? Dan kan dat! Stuur een mailtje naar info@eloo.nl of druk op de knop hieronder om een demoversie aan te vragen en maak kennis met onze software. en maak kennis met onze software.