Het eLoo platform bestaat uit vier modules voor lesobservaties, professionele ontwikkeling, schoolonderzoeken en een overkoepelende module voor analyses. Samen geven deze modules beter zicht op onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg en het strategisch personeelsbeleid.

Op ‘Mijn eLoo’ komt het platform voor onze gebruikers samen. Met één keer inloggen hebben zij direct toegang tot alle modules die ze gebruiken. Op ‘Mijn eLoo’ houden we onze gebruikers ook op de hoogte van belangrijke updates en ontwikkelingen zodat zij de modules optimaal kunnen gebruiken.

Met de module Observeren meet je de kwaliteit van de lessen. Dit gebeurt aan de hand van lesobservaties, zelfevaluaties van docenten en evaluaties van leerlingen. De standaardvragenlijst is gebaseerd op het waarderingskader van de onderwijsinspectie.

Modules eLoo
Modules eLoo

De module Ontwikkelen (BOOT) geeft zicht op professionele ontwikkeling. Je kunt eenvoudig 360º feedback verzamelen. Daarnaast faciliteert de module ontwikkel-, voorgangs- en eindgesprekken. Zo werken medewerkers op een effectieve manier aan verbeterpunten en groei.

Met de module Onderzoeken (SET) kunnen kwaliteitsmedewerkers, schoolleiders en docenten eenvoudig de verplichte tevredenheidsonderzoeken uitvoeren.

Je kunt ook andere onderzoeken voor leerlingen, ouders en medewerkers uitzetten zoals de vragenlijst burgerschap en sociale veiligheid.

modules

In de analysemodule komen de data uit de andere modules samen. Bestuurders en schoolleiders kunnen op uiteenlopende manieren de gegevens analyseren en vergelijken op alle niveaus in hun organisatie. Dit biedt inzichten om complexe vraagstukken op te lossen en handvatten om sturing te geven aan je organisatie.

Ervaar het zelf

Meer informatie? We komen graag ons platform aan je presenteren!