De enquête-module is op elk niveau in een onderwijsorganisatie in te richten voor elk type onderzoek. Resultaten zijn live te volgen en tussentijds te analyseren. eLoo organiseert met schoolbesturen en de Stichting OOK regelmatig onderzoek, zoals recent naar de effecten van de schoolsluiting tijdens de COVID-pandemie.

school enquête tool
school enquête tool
school enquête tool

TEVREDENHEID EN VEILIGHEID

eLoo is door de VO-Raad erkend als officiële gegevensleverancier voor de tevredenheids- en veiligheidsonderzoeken op Vensters voor Verantwoording en Scholen op de Kaart. Deze enquêtes kunnen op een eenvoudige manier worden uitgezet in uw organisatie.

ANDERE ONDERZOEKEN

Docenten kunnen de eLoo-onderzoeksmodule gebruiken om lessen met leerlingen te evalueren, of een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit te voeren. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Bekijk hier alle onderzoeken die met de Onderzoeksmodule kunnen worden uitgevoerd.

LANDELIJKE ONDERZOEKEN

De Stichting OOK voert in samenwerking met eLoo regelmatig landelijk onderzoek uit, vaak gesubsidieerd en/of in opdracht van schoolbesturen. Een voorbeeld is het onderzoek naar de kwaliteit van online lessen. In 2021 onderzocht OOK onder 60.000 leerlingen (en hun ouders) hun vorderingen op cognitief, sociaal-emotioneel en executief terrein. Dit onderzoek wordt in 2022 en 2023 herhaald en uitgebreid.

veelgestelde vragen