Met de module Onderzoeken kunnen kwaliteitsmedewerkers, schoolleiders en docenten eenvoudig de verplichte tevredenheidsonderzoeken, maar ook andere leerling- en docentenonderzoeken uitzetten.

hoe werkt het?

Vanuit de module Onderzoeken verstuur je eenvoudig enquêtes naar leerlingen, collega’s of ouders. Je kunt bestaande vragenlijsten uit Vensters of de NPO-schoolscan importeren, maar je kunt ook je eigen vragenlijsten toevoegen. Het platform verzamelt de data en geeft een beeld van de hoeveelheid respondenten en de inhoud van de respons.

leerlingenevaluaties

WAT IS HET BELANG VAN ONDERZOEKEN?

Monitoren van schooldoelen:
zicht op wat het uitgezette beleid oplevert en waar je moet bijsturen.

Laten zien wat je doet met feedback:
door te reflecteren op feedback en beleid aan te passen laat je zien dat je feedback waardeert.

Monitoren welzijn en sociale veiligheid van leerlingen:
het uitzetten en verzamelen van resultaten gaat makkelijker en je hebt meer overzicht.

Verantwoording afleggen:
de data uit de onderzoeken geven je beleid een door feiten ondersteunde basis.

Input leerlingen, ouders en medewerkers:
je verzamelt structureel input voor het beleid.

WAT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • Vragenlijst verplichte tevredenheidsonderzoeken: met één druk op de knop zet je verplichte onderzoeken naar ouders en leerlingen uit.
 • Veiligheidsmonitoring: je verzamelt data over veiligheid binnen jouw school
 • Vragenlijst burgerschap: monitoring van de effecten van burgerschapsonderwijs op jouw school.
 • Handleiding met instructiefilmpjes: dit maakt het gebruik van het platform eenvoudig.

MOGELIJKHEDEN KOPPELINGEN

OPTIES

 • Medewerkerstevredenheid (MTO): meet tevredenheid bij zowel onderwijzend personeel als onderwijs ondersteunend personeel.
 • NPO schoolscan: vragenlijst die je helpt een realistisch beeld te krijgen van het sociaal emotioneel welbevingen van leerlingen.
 • Docentevaluatie: met de standaard vragenlijst wordt zowel de voortgang van het onderwijs als de professionalisering onderzocht.
 • Leerlingevaluatie: leg uiteenlopende onderwerpen voor bij leerlingen van één of meerdere klassen. 

KENMERKEN

 • Eenvoudig enquêtes uitzetten, invullen en (tussentijds) analyseren
 • De mogelijkheid om interne en externe belanghebbenden te betrekken.
 • Eenvoudig voldoen aan de verplichting van Monitoring Sociale Veiligheid (tevredenheidsonderzoeken)
 • Bevorderen van de kwaliteitscultuur.

MEER WETEN over de module ONDERZOEKEN?

veelgestelde vragen