In de Digitale Observatie Tool worden lesobservaties digitaal vastgelegd. Een observator geeft op een gevalideerde lijst van items aan in hoeverre het handelen van een docent aan de standaarden/verwachtingen voldoet. Vervolgens kan de docent zelf maar kunnen ook de leerlingen via de applicatie worden gevraagd om dezelfde les te evalueren. Deze gestandaardiseerde digitale evaluatie sluit aan bij de vragenlijst van de observator.

lesobservaties

lesobservaties

De Digitale Observatie Tool, wordt in ruim 50% van het Voortgezet Onderwijs in Nederland gebruikt. Maar ook in het primair onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs wordt de DOT intensief gebruikt. Dat levert voor de gebruikers een relevante benchmark op met meer dan 50.000 lesobservaties.

lesobservaties

Waarom de dot

De kracht van de DOT is dat de feedback na een lesbezoek concreter en productiever wordt. Dat komt doordat de indicatoren uitsluitend om zichtbaar professioneel gedrag gaan. Daarvan kun je zeggen: “Ik heb je dat in die les wel (of niet) zien doen.” En: “Wat was het effect van je handelen op de leerlingen op dat moment?” Geen oordeel, gewoon een constatering.

HOE KIJK JE NAAR LESSEN?

De meeste scholen maken gebruik van de standaard-indicatoren, die door de academische adviesraad van eLoo zijn afgeleid uit het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs, aangevuld met schoolindicatoren om het eigen onderwijsconcept te kunnen monitoren. eLoo adviseert met name in de toepassing van het referentiekader door de schoolleiding.

lesobservaties

HOE WERKT DE DOT?

Een observator noteert met behulp van een vragenlijst wat er in de les gebeurt, wat de docent en de leerlingen concreet doen. Vervolgens kan de docent in de zelfevaluatie, met behulp van dezelfde vragenlijst, aangeven hoe de les verliep. Ook leerlingen kunnen eenvoudig hun tips en tops geven in de leerlingenevaluatie. Tijdens de nabespreking kan de docent of de observator actiepunten van het gesprek bij de lesobservatie noteren.

Analyses in de DOT

Met de filters in de DOT kan iedereen binnen zijn rechten lessen analyseren. Er kunnen verschillende (geanonimiseerde) analyses gemaakt worden, bijvoorbeeld van een vakgroep, een leerjaar of een hele opleiding. Ook kan er een vlootschouw worden gemaakt van de hele school. Docenten kunnen een analyse maken van de eigen bezochte lessen.

lesobservaties

EXTRA MOGELIJKHEDEN

De DOT wordt ook gebruikt voor collegiaal lesbezoek en door coaches en opleiders. Die lesbezoeken zijn alleen zichtbaar voor de bezochte docent en voor de observator. Dat garandeert een veilige leersituatie. Ook voor audits en schoolvisitaties is een aparte module in de DOT beschikbaar. Daarmee worden anonieme lesobservaties en analyses mogelijk gemaakt. Bekijk hier alle aanvullende opties.

veelgestelde vragen