De DOT, Digitale Observatie Tool, wordt in ruim 50% van het Voortgezet Onderwijs in Nederland gebruikt. Maar ook in het primair onderwijs, het middelbare beroepsonderwijs en in het secundaire onderwijs in Vlaanderen wordt de DOT intensief gebruikt. Dat levert voor de gebruikers een relevante benchmark op met meer dan 35.000 lesobservaties.

WAAROM DE DOT?

De kracht van de DOT is dat de feedback na een lesbezoek concreter en productiever wordt. Dat komt doordat de indicatoren uitsluitend om zichtbaar professioneel gedrag gaan. Daarvan kun je zeggen: “Ik heb je dat in die les wel (of niet) zien doen.” En: “Wat was het effect van je handelen op de leerlingen op dat moment?” Geen oordeel, gewoon een constatering.

HOE KIJK JE NAAR LESSEN?

De meeste scholen maken gebruik van de standaard-indicatoren, die door de academische adviesraad van eLoo zijn afgeleid uit het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs, aangevuld met schoolindicatoren om het eigen onderwijsconcept te kunnen monitoren. eLoo adviseert met name in de toepassing van het referentiekader door de schoolleiding.

HOE WERKT DE DOT?

Een observator noteert met behulp van een vragenlijst wat er in de les gebeurt, wat de docent en de leerlingen concreet doen. Vervolgens kan de docent in de zelfevaluatie, met behulp van dezelfde vragenlijst, aangeven hoe de les verliep. Ook leerlingen kunnen eenvoudig hun tips en tops geven. Tijdens de nabespreking kan de docent of de observator actiepunten van het gesprek bij de lesobservatie noteren.

Analyses in de DOT

Met de filters in de DOT kan iedereen binnen zijn rechten lessen analyseren. Er kunnen verschillende (geanonimiseerde) analyses gemaakt worden, bijvoorbeeld van een vakgroep, een leerjaar of een hele opleiding. Ook kan er een vlootschouw worden gemaakt van de hele school. Docenten kunnen een analyse maken van de eigen bezochte lessen.

EXTRA MOGELIJKHEDEN

De DOT wordt ook gebruikt voor collegiaal lesbezoek en door coaches en opleiders. Die lesbezoeken zijn alleen zichtbaar voor de bezochte docent en voor de observator. Dat garandeert een veilige leersituatie. Ook voor audits en schoolvisitaties is een aparte module in de DOT beschikbaar. Daarmee worden anonieme lesobservaties en analyses mogelijk gemaakt.

veelgestelde vragen