In de Observatiemodule, ook wel bekend als de Digitale Observatie Tool (DOT) worden lesobservaties digitaal vastgelegd. Een observator geeft op een gevalideerde lijst van items aan in hoeverre het handelen van een docent aan de standaarden/verwachtingen voldoet. Vervolgens kan de docent zelf maar kunnen ook de leerlingen via de DOT worden gevraagd om dezelfde les te evalueren. 

lesobservaties

Ruim 800 scholen in Nederland zetten de DOT in om lessen te observeren en te analyseren. Dat levert voor gebruikers een relevante benchmark op met meer dan 65.000 lesobservaties.

De kracht van de DOT is dat de feedback na een lesbezoek concreter wordt. Dat komt doordat de indicatoren om uitsluitend zichtbaar, professioneel gedrag gaan. Daarvan kun je zeggen: “Ik heb je dat in die les wel (of niet) zien doen”. En: “Wat was het effect van je handelen op de leerlingen op dat moment?” Geen oordeel, gewoon een constatering. 

Hoe werkt de DOT

Een observator noteert met behulp van een gevalideerde vragenlijst wat er in de les gebeurt. Vervolgens kan de docent in een zelfevaluatie aangeven hoe de les verliep. Ook leerlingen kunnen eenvoudig om feedback worden gevraagd door het uitzetten van een leerlingevaluatie.  

Analyseren

Met de filters in de DOT kan iedereen binnen zijn rechten lessen analyseren. Er kunnen (geanonimiseerde) analyses gemaakt worden van bijvoorbeeld een vakgroep, leerjaar of een hele opleiding. Aan de hand van de benchmark kan er per indicator getoetst worden of de kwaliteit van de lessen overeenkomt met het landelijk gemiddelde.

Observatielijst

De standaard vragenlijst in de DOT is gebaseerd op het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs en is opgesteld door een gespecialiseerd team. Aan deze standaard lijst kan een schooleigen vraag toegevoegd worden maar er kan ook gekozen worden voor een compleet eigen kijkwijzer. Door de samenwerking met Martie Slooter is het ook mogelijk om een les te observeren aan de hand van de 6 rollen van de leraar.

Eenvoudig een leerlingevaluatie uitzetten

Audits, collegiaal lesbezoek en meer

Naast een reguliere lesobservatie kan de DOT ook worden ingezet voor een collegiaal lesbezoek en door coaches of opleiders. Die lesbezoeken zijn alleen zichtbaar voor de geobserveerde docent en voor de observator. Dat garandeert een veilige leersituatie. Ook voor audits en schoolvisitaties is een aparte module in de DOT beschikbaar. Daarmee worden anonieme lesobservaties en analyses mogelijk gemaakt. Bekijk hier alle aanvullende opties.

Ben je benieuwd hoe de Observatiemodule werkt? Vraag dan een demonstratieversie aan of neem contact met ons op. We voorzien je graag van informatie door middel van een vrijblijvende presentatie, online of op locatie. 

veelgestelde vragen