Hoe werkt HET?

Een observator noteert met behulp van een gevalideerde vragenlijst op een vierpuntsschaal wat er in de les gebeurt. Daarna geeft de docent in een zelfevaluatie aan hoe de les verliep. De observaties zijn alleen zichtbaar voor de geobserveerde docent en voor de observator.

waarom is observeren belangrijk?

SCHOOLLEIDER

Monitoring van leskwaliteit:
Met het analyseonderdeel in de module maak je analyses per vakgroep, leerjaar of opleiding.

DOCENT

Input voor gesprekken:
De zelfevaluatie en reflectie van anderen geeft je zicht op je ontwikkelpunten.

Input voor het schoolplan:
Met een benchmark van ruim 850 scholen kun je zien waar je school staat en je koers bepalen.

Je krijgt concrete feedback:
De vragen gaan uitsluitend over zichtbaar, professioneel gedrag Deze constateringen leveren concrete feedback op.

Minder uitval van personeel:
Doordat je de leskwaliteit in kaart brengt kun je docenten gericht begeleiden in hun ontwikkeling.

Leerlingen geven input:
Het is mogelijk om evaluaties uit te zetten naar leerlingen waardoor je ook hun input kunt meenemen.

waT KUNNEN WIJ BIEDEN?

 • Gestandaardiseerde observatielijst: deze is gevalideerd en gemaakt op basis van het inspectiekader.
 • Zelfevaluatie docent: deze vult de docent zelf digitaal in.
 • Analysemogelijkheden: vergelijking binnen de eigen school, maar ook met andere scholen.
 • Handleiding met instructiefilmpjes: dit maakt het gebruik van het platform eenvoudig.

KOPPELINGSMOGELIJKHEDEN

OPTIES

 • Leerlingenevaluatie: met een aangepaste vragenlijst kunnen leerlingen de les ook evalueren.
 • Collegiale consultatie: een gestructureerde manier om collega’s te vragen om feedback op lessen.
 • Audits en schoolvisitaties: voor (grote) besturen om snel meerdere lesobservaties te houden. 
 • Coaching een aangepaste vragenlijst om docenten feedback te geven op specifieke punten. 
 • Schooleigen vragen(lijst): voor eigen vragenlijsten met analyses.
 • Trainingen: eLoo kan observatoren trainen om nog meer uit de lesobservaties te halen.

kenmerken

 • Eenvoudig in gebruik
 • Gevalideerde vragenlijst, gebaseerd op waarderingskader van Inspectie
 • Uitsluitend zichtbaar gedrag
 • Duidelijke analyses & benchmark met 90.000 lesobservaties

meer weten over de MODULE OBSERVEREN?

veelgestelde vragen