De Observatiemodule is een Digitale Observatie Tool (DOT). Doel is de kwaliteit van de lessen te meten. Dit gebeurt aan de hand van lesobservaties, zelfevaluatie van docenten en evaluaties van leerlingen. De vragenlijst is gebaseerd op het waarderingskader van de onderwijsinspectie.

Hoe werkt de OBSERVATIEmodule?

Een observator noteert met behulp van een gevalideerde vragenlijst wat er in de les gebeurt. Vervolgens geeft de docent in een zelfevaluatie aan hoe de les verliep. Ook leerlingen kunnen eenvoudig om feedback geven door het uitzetten van een leerlingevaluatie.  

WAT IS DE MEERWAARDE van de observatieMODULE?

  • Concrete feedback: doordat de vragen uitsluitend gaan over zichtbaar, professioneel gedrag wordt de feedback concreter. Bijvoorbeeld: “Ik heb je dat in die les wel (of niet) zien doen”. En: “Wat was het effect van je handelen op de leerlingen op dat moment?” De observatie is daarmee geen oordeel, gewoon een constatering.
  • Management van onderwijskwaliteit: met de filters in de observatiemodule kun je de leskwaliteit analyseren. Er kunnen (geanonimiseerde) analyses gemaakt worden van bijvoorbeeld een vakgroep, leerjaar of een hele opleiding.
  • Benchmark: ruim 800 scholen in Nederland zetten de observatiemodule in om lessen te observeren en te analyseren. Dat levert voor gebruikers een relevante benchmark op met meer dan 70.000 lesobservaties. Je kunt per indicator toetsen of de kwaliteit van de lessen overeenkomt met het landelijk gemiddelde.
  • Maatwerk: aan de standaard vragenlijst kan een school een tot vijf specifieke vragen toevoegen. Er kan ook gekozen worden voor een compleet eigen kijkwijzer.
  • Instrument bij audits of collegiaal lesbezoek: de observaties zijn alleen zichtbaar voor de geobserveerde docent en voor de observator. Daarom lenen ze zich ook voor een collegiaal lesbezoek. Of als veilige leersituatie voor coaching of opleiding. Voor audits en schoolvisitaties kan een aparte tool voor anonieme lesobservaties en analyses gebruikt worden.
  • Koppelingen: het eLoo platform kan gekoppeld worden aan diverse leerlingvolgsystemen en personeelssystemen.

meer weten over de observatieMODULE?

veelgestelde vragen