Ja, dit is mogelijk in alle modules. In de module Observeren (DOT) maken bijna alle scholen in ieder geval gebruik van onze standaard vragenlijst, gebaseerd op het waarderingskader van de onderwijsinspectie. Dit is een gevalideerde vragenlijst en er zit een betrouwbare benchmark op doordat veel scholen deze gebruiken. Je kunt hier schooleigen vragen aan toevoegen of een geheel eigen vragenlijst gebruiken. Let er wel op dat als je iets aan onze standaardvragen laat wijzigen, de benchmark komt te vervallen. Stuur ons een mail als je vragen wilt toevoegen. Maar ook in de module Ontwikkelen (BOOT) en module Onderzoeken (SET) kun je extra schooleigen vragen of vragenlijsten toevoegen.