Om de effectiviteit van burgerschapsonderwijs te meten, is het van belang om de kennis en competenties van leerlingen over dit onderwerp te evalueren. Hiervoor heeft eLoo een vragenlijst ontwikkeld die via de Onderzoeksmodule (SET) kan worden uitgezet en ingevuld. De vragenlijst richt zich op de volgende thema’s: democratie, diversiteit en digitaal samenleven. Met deze vragenlijst ontstaat een betrouwbaar beeld van wat leerlingen hebben geleerd in het geboden burgerschapsprogramma, in de lessen en daarbuiten.