ELoo is lid van de Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD). Deze vereniging heeft in 2018 het privacyconvenant opgesteld. In dit convenant en het model Verwerkersovereenkomst dat hiervan is afgeleid, zijn de afspraken vastgesteld hoe aanbieders van digitale leermiddelen en andere digitale producten verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens in het Onderwijs. eLoo ziet het daarnaast als haar taak om met zo weinig mogelijk gegevens toch de data te realiseren waar scholen hun kwaliteit mee kunnen verbeteren.