Dat hangt af van waar je feedback op wil ontvangen.

Wil je feedback op een les? Dan gebruik je de module Observeren (DOT). Hiermee kun je leerlingen evaluatievragen stellen over één specifieke les en deze vergelijken met je zelfevaluatie en/of met de observatie van een collega, een coach of een leidinggevende.

Wil je feedback over een breder spectrum van jouw functioneren? Bijvoorbeeld jouw didactische en pedagogische capaciteiten in een specifieke periode, je toetsen, je begeleiding van leerlingen. Gebruik dan de module Ontwikkelen (BOOT). Hierin kun je leerlingen specifiek feedback vragen over de taken die je als docent of mentor uitvoert.

Wil je leerlingen feedback vragen over schoolzaken zoals sociaal welbevinden, schoolklimaat, de aanpak van afstandsleren, het gebruik van multimedia of de ervaringen op een introductiekamp? Dan gebruik je de module Onderzoeken (SET). Hierin kun je alle schoolbrede enquêtes afnemen zowel op het niveau van klassen als op leerjaren of opleidingen.