npo schoolscan

Leerlingen en studenten verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor is een bedrag van € 8,5 miljard beschikbaar gesteld dat tot en met schooljaar 2024-2025 ingezet kan worden. 

Het ministerie heeft een lijst met effectieve interventies samengesteld waar het geld voor kan worden ingezet. Om hier als school aanspraak op te kunnen maken moeten zij duidelijk in kaart brengen wat de leerlingen en de school nodig hebben om coronavertragingen te kunnen inlopen. Dat kan met de NPO Schoolscan. Een goede analyse helpt scholen dus om de juiste keuzes te maken uit de ‘menukaart’ en om verantwoording af te leggen over de inzet en effecten ervan.

ONDERZOEKSMODULE VAN eLOO

Om scholen te helpen met deze analyse is de NPO Schoolscan opgezet, een vragenlijst ontwikkeld door Stichting OOK (Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit) in samenwerking met de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en onderwijskundige Femke Geijsel. De vragenlijsten worden uitgezet en ingevuld via de School Enquête Tool (SET), onze onderzoeksmodule.

NPO Schoolscan 2021

Vorig jaar is de NPO Schoolscan door ruim 60 scholen uitgezet en door ruim 50.000 leerlingen en 15.000 ouders ingevuld. De deelnemende scholen hebben hierdoor een goed beeld gekregen van het welbevinden van leerlingen en hoe achterstanden in het leerproces kunnen worden ingelopen.

schoolscan
schoolscan

NPO Schoolscan 2022

In het kader van haar NPO monitoring programma heeft het ministerie bovengenoemde partijen gevraagd de NPO Schoolscan de komende jaren te herhalen, zodat ook op landelijk niveau een (longitudinaal) beeld van de ontwikkeling van de leerlingen ontstaat. Scholen worden dus aangemoedigd om mee te doen aan het NPO monitoringsprogramma

Schoolscan resultaten analyseren

Vorig jaar bleek dat veel schoolleiders na het uitzetten van de Schoolscan behoefte hadden aan meer diepgaande analyses. Daar zijn we direct mee aan de slag gegaan met een overkoepelende applicatie als resultaat.

De Analysemodule biedt onder andere de mogelijkheid om de NPO Schoolscan resultaten te analyseren en via grafieken te presenteren op alle niveaus van een organisatie. Ook kunnen de data worden geëxporteerd. De Analysemodule zal in de eerste week van juni worden gelanceerd.

Aan de slag

Wilt u de vragenlijst afnemen en gebruikmaken van de Enquêtemodule en/of de Analaysemodule? Dan kan dat! Stuur een mailtje naar info@eloo.nl of bel 030 290 12 55.