De stem van de leerling

Voor professionele ontwikkeling is effectieve feedback essentieel. Het eLoo platform maakt het daarom mogelijk om een zelfevaluatie in te vullen, feedback aan collega’s en leidinggevende te vragen. Het eLoo platform maakt het ook makkelijk om leerlingen uit te nodigen hun mening te geven. In elke module gebeurt dat met een eigen doel en op een eigen manier.

leerlingfeedback in de module OBSERVEREN

Als een les geobserveerd wordt, kan de observator of docent ervoor kiezen de geobserveerde les door de leerlingen te laten evalueren. Er kan gekozen worden voor een eigen of voor een standaard vragenlijst. Deze laatste optie sluit aan bij de kijkwijzer van de observator zodat de resultaten naast elkaar gezet kunnen worden. De vragenlijst voor de leerlingen is alleen korter en is qua vraagstelling afgestemd op de doelgroep. De leerlingevaluatie kan zowel voor, tijdens of na de les worden geactiveerd. De leerlingen ontvangen een code en kunnen de vragen anoniem invullen.

leerlingfeedback in de module ONTWIKKELEN

Met de module Ontwikkelen (BOOT) kunnen er naast collega’s en leidinggevende ook leerlingen om feedback gevraagd worden. Deze vragenlijst is gekoppeld aan de zelfevaluatie van de medewerker. De leerlingevaluatie bestaat uit 12 stellingen, gebaseerd op drie indicatoren: onderwijs, begeleiding en toetsen. Leerlingen vullen de vragenlijst anoniem in en hebben de mogelijkheid om tips en tops te geven. Met de module Ontwikkelen kunnen leerlingen eenvoudig, per klas uitgenodigd worden door de docent zelf.

leerlingfeedback in de module onderzoeken

Ook met de module Onderzoeken (beter bekend als de SET, school enquête tool) kan er een leerlingevaluatie uitgezet worden. In tegenstelling tot de leerlingevaluatie in de module Ontwikkelen is deze vragenlijst niet gekoppeld aan een zelfevaluatie van een medewerker. Deze standaard vragenlijst bestaat uit 26 vragen en geeft inzicht in het algemeen functioneren van een docent. Het is ook mogelijk om een schooleigen vragenlijst te versturen. De enquête kan worden uitgezet door zowel de docent zelf als door een leidinggevende.

Wil je meer te weten komen over leerlingenevaluaties of het eLoo platform? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!