Voor professionele ontwikkeling is effectieve feedback essentieel. Het eLoo platform maakt het daarom mogelijk om een zelfevaluatie in te vullen, feedback aan collega’s en leidinggevende te vragen en leerlingen uit te nodigen om hun mening te geven. We leggen je per eLoo module uit met welk doel er een leerlingenevaluatie uitgezet kan worden en hoe het werkt.

leerlingenevaluatie

Leerlingen om feedback vragen met de Observatiemodule

Als een les geobserveerd wordt, kan de observator of docent ervoor kiezen de geobserveerde les door de leerlingen te laten evalueren. Er kan gekozen worden voor een eigen vragenlijst of voor een standaard leerlingenvragenlijst. Deze laatste optie sluit aan bij de kijkwijzer van de observator zodat de resultaten naast elkaar gezet kunnen worden. De vragenlijst voor de leerlingen is alleen korter en is qua vraagstelling afgestemd op de doelgroep. De leerlingenevaluatie kan zowel voor, tijdens of na de les worden geactiveerd. De leerlingen ontvangen een code en kunnen de vragen anoniem invullen.

Leerlingenevaluaties met de Ontwikkelmodule (BOOT)

Met de Ontwikkelmodule (BOOT) kunnen er naast collega’s en leidinggevende ook leerlingen om feedback gevraagd worden. Deze vragenlijst is gekoppeld aan de zelfevaluatie van de medewerker. De leerlingenevaluatie bestaat uit 12 stellingen, gebaseerd op drie indicatoren: onderwijs, begeleiding en toetsen. Leerlingen vullen de vragenlijst anoniem in en hebben de mogelijkheid om tips en tops te geven. Met de Ontwikkelmodule kunnen leerlingen eenvoudig, per klas uitgenodigd worden door de docent zelf.

leerlingenevaluaties

Leerlingevaluatie uitzetten met de Onderzoeksmodule (SET)

Ook met de Onderzoeksmodule (beter bekend als de SET, school enquête tool) kan er een leerlingenevaluatie uitgezet worden. In tegenstelling tot de leerlingenevaluatie in de Ontwikkelmodule is deze vragenlijst niet gekoppeld aan een zelfevaluatie van een medewerker. Deze standaard vragenlijst bestaat uit 26 vragen en geeft inzicht in het algemeen functioneren van een docent. Het is ook mogelijk om een schooleigen vragenlijst te versturen. De enquête kan worden uitgezet door zowel de docent zelf als door een leidinggevende.

Wil je meer te weten komen over leerlingenevaluaties of het eLoo platform? Neem gerust contact met ons op, we denken graag met je mee!