Het ministerie heeft een ‘ menukaart’ met effectieve interventies samengesteld waar het geld voor kan worden ingezet. Om hier als school aanspraak op te kunnen maken moeten zij duidelijk in kaart brengen wat de leerlingen en de school nodig hebben om coronavertragingen te kunnen inlopen. Dat kan met de NPO Schoolscan. Dit is een vragenlijst ontwikkeld door Stichting OOK (Onderzoek naar OnderwijsKwaliteit) in samenwerking met de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en onderwijskundige Femke Geijsel.

de NPO SCHOOLSCAN in de module ONDERZOEKEN

ELoo heeft ervoor gezorgd dat scholen de vragenlijst kunnen uitzetten en invullen via de module Onderzoeken op het eLoo platform. Een goede analyse helpt scholen dus om de juiste keuzes te maken uit de ‘menukaart’ en om verantwoording af te leggen over de inzet en effecten ervan.

2021

In 2021 is de NPO Schoolscan door ruim 60 scholen uitgezet en door ruim 50.000 leerlingen en 15.000 ouders ingevuld. De deelnemende scholen hebben hierdoor een goed beeld gekregen van het welbevinden van leerlingen en hoe achterstanden in het leerproces kunnen worden ingelopen.

schoolscan
schoolscan

2022

In het kader van haar NPO monitoring programma wil het ministerie de NPO Schoolscan de komende jaren herhalen. Zo ontstaat ook op landelijk niveau een langetermijnbeeld van de ontwikkeling van de leerlingen. Scholen worden dus aangemoedigd om mee te doen aan het NPO monitoringsprogramma.

de npo Schoolscan in de ANALYSEMODULE

Vorig jaar bleek dat veel schoolleiders na het uitzetten van de Schoolscan behoefte hadden aan meer diepgaande analyses. Daar zijn we direct mee aan de slag gegaan met een overkoepelende applicatie als resultaat. De Analysemodule biedt onder andere de mogelijkheid om de NPO schoolscan resultaten te analyseren en via grafieken te presenteren op alle niveaus van een organisatie. Ook kunnen de data worden geëxporteerd.

Aan de slag

Meer weten over de module Onderzoeken en/of de Analysemodule? Stuur een mailtje naar info@eloo.nl of bel 030 290 12 55.