Je bekijkt nu De leerling over het leren in Coronatijd

De eerste resultaten

Tussen half mei en half juli van het afgelopen schooljaar heeft de stichting OOK in samenwerking met 114 middelbare scholen, e-Loo en Femke Geijsel van de Radboud Docenten Academie, gegevens verzameld over de percepties van leerlingen over het afstandsonderwijs en thuisleren in coronatijd. In opdracht van de VO-raad analyseert Femke Geijsel deze gegevens ten behoeve van landelijke beleidsontwikkeling over het leren in coronatijd en de onderwijskundige afwegingen die scholen daartoe maken. In goede afstemming met de VO-raad willen we de scholen echter niet laten wachten op het eindrapport om alvast inzichten te kunnen ontlenen voor de beleidsontwikkeling op de eigen school.

Heeft uw school ook deelgenomen aan dit onderzoek?

U kunt tot 1 december een schoolrapport downloaden via de School Enquête Tool: SET. Om uw resultaten te interpreteren en uw conclusies door te vertalen naar de actuele schoolpraktijk kunt u gebruik maken van twee nieuwe documenten, die wij u hierbij aanbieden.

  1. Het artikel: ‘Kwaliteit van leermotivatie onderzocht: de eerste resultaten’ dat deze maand is gepubliceerd in ‘Van12tot18’. Wij raden u aan dit artikel eerst te lezen. We zijn inmiddels verder met de resultaatanalyses, maar het artikel geeft al een goed overzicht.
  2. Het artikel: ‘Benchmarking kennis over leren in coronatijd.’ U kunt deze gegevens gebruiken om uw eigen resultaten en/of bevindingen mee te vergelijken.

We gaan ervan uit dat deze documenten uw school nadere informatie bieden over het thuisleren van leerlingen in coronatijd en behulpzaam is bij het maken van keuzen in de huidige periode. Deze documentatie is naar verwachting ook relevant voor collega-scholen die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Mensen kunnen hun eigen observaties en indrukken spiegelen aan de resultaten.

Online les module

Wij horen van veel scholen dat er – onder andere in reactie op het onderzoek – behoefte is aan kennis en hulpmiddelen bij het vormgeven van digitale didactiek via online lessen. e-Loo heeft hiertoe in de DOT een aparte module beschikbaar gesteld, gericht op feedback van leerlingen op online lessen en met de mogelijkheid een collega, coach of leidinggevende te laten meekijken. 

U kunt de DOT gebruiken om de verdere ontwikkeling van didactisch handelen en zicht op ontwikkeling in uw school te volgen.

We wensen u veel succes bij de vele uitdagingen in deze periode en hopen dat onze producten op het vlak van borging en ontwikkeling van onderwijskwaliteit u daarbij ondersteunen.

over eLoo | Stichting OOK