De Alliantie voor Werkend Onderwijs vindt dat goed onderwijs de drijvende kracht is achter de toekomst van onze kinderen en ons land. Zij willen ervoor zorgen dat de beste mensen voor de klas (komen te) staan. En blijven staan!

De Alliantie voor Werkend Onderwijs verzorgt voor scholen de hele keten van duurzame instroom, opleiding, professionalisering en kwaliteitsverantwoording. Het eLoo-platform heeft hierin een kernfunctie. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen bij de Alliantie terecht voor strategische personeels- en verantwoordings-vraagstukken, ook voor uitvoering en verantwoording van het NPO-plan. De Alliantie staat voor een daadkrachtige, multidisciplinaire en flexibele aanpak. Een werkbare oplossing voor het vacatureprobleem in het onderwijs en tegelijkertijd een kwaliteitsslag in de professionalisering.

Lees meer op werkendonderwijs.nl