eLoo draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Stichting OOK (Onderzoek naar Onderwijskwaliteit), onder leiding van de Academische Adviesraad, prof. dr. F. Geijsel en prof. dr. RJ Simons.

Voorbeelden:

  • De Onderwijswerkplaatsen, Universiteit Maastricht, o.l.v. prof. dr. Inge de Wolf, een onderzoek naar goede indicatoren voor lesbezoeken in het basisonderwijs, in opdracht van de PO-Raad.
  • Het team van ‘Wijze Lessen’ van Hogeschool Zuyd en de Open Universiteit. In samenwerking met hen produceerden wij een observatie- en feedbackmodule voor online lessen, gebaseerd op de bouwstenen voor effectieve didactiek.
  • De Stichting ‘Language for Learning, prof. dr. Manon Ruijters, de leervoorkeuren scan voor scholieren. Daarmee ontdekken jongeren de sterke kanten en de valkuilen van hun leervoorkeuren.
  • De Radboud Universiteit, prof. dr. Femke Geijsel, een onderzoek naar de beleving door jongeren van ‘afstandsleren’.
  • Academische ziekenhuizen en opleidingsinstituten voor medische zorg, een onderzoek naar doorlopende leerlijnen.
  • Hogeschool Utrecht / Lerarenopleiding Archimedes. In 2020 ontving docent / onderzoeker  Oscar Terpstra een Comenius Teaching Fellows subsidie om indicatoren te ontwikkelen voor studentleraren op vernieuwingsscholen om te reflecteren op hun handelen voor de klas. Deze indicatoren werden toegepast tijdens de lesobservaties met de Digitale Observatie tool van e-Loo. Met de opbrengst van dit project gaan vanaf september 2021 academische opleidingsscholen aan de slag.

Zie ook stichtingook.nl