De Ontwikkelmodule vraagt om een schoolspecifieke aanpak wat betreft de implementatie. Afhankelijk van de feedbackcultuur in de school is hier meer of juist minder tijd en aandacht voor nodig. Om er zeker van te zijn dat de Ontwikkelmodule succesvol wordt ingezet, hebben we een workshop ontwikkeld. Tijdens de workshop houden we rekening met de verschillende leervoorkeuren. Daarnaast spelen we in op de didactische actualiteit om het hele team enthousiast te krijgen om met de Ontwikkelmodule aan de slag te gaan. De workshop is interactief en laagdrempelig en wordt als zeer succesvol ervaren door onze opdrachtgevers.

Interactief interview

Waarom wordt de Ontwikkelmodule ingezet?
Een van onze trainingsacteurs interviewt de schoolleider en een onderwijsexpert van eLoo over de nieuwe werkwijze. Hiermee creëren we draagvlak in het team. Onderwerpen van dit gesprek zijn het belang van de doorlopende professionalisering en strategisch HR in de praktijk van de school op dit moment. Bijvoorbeeld: Worden de lessen verder ontwikkeld vanwege veranderende behoeften van de leerlingen? Wat is de ontwikkelbehoefte van het team en wat zijn de concrete, actuele aanleidingen in de school om de ontwikkelgesprekken in te voeren?

Instructie

Hoe werkt de Ontwikkelmodule
Een adviseur van eLoo geeft een instructie over de Ontwikkelmodule zodat alle medewerkers er mee kunnen werken.

Aan de slag

Nieuwe kennis direct toepassen
De deelnemers gaan zelf met de Ontwikkelmodule werken. We vragen hen om een zelfevaluatie in te vullen en twee collega’s om feedback te vragen via de Ontwikkelmodule. Daarmee is de nieuwe gesprekscyclus direct in gang gezet.

Regietheater

En nu het goede gesprek
De trainingsacteurs spelen een collegiaal feedbackgesprek na en een gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker. Ze laten zien hoe je deze gesprekken vooral niet moet voeren en vervolgens spelen ze het gesprek nogmaals na aan de hand van aanwijzingen uit het publiek. Door dit rollenspel wordt op een luchtige manier duidelijk gemaakt waaraan een effectief ontwikkelgesprek moet voldoen. Dit zorgt altijd voor veel herkenning en een prettige energie in de zaal.

Benieuwd?

In een kort interview vertelt locatiedirecteur Patrick van der Mark waarom PrO Grotius voor de Ontwikkelmodule heeft gekozen en hoe zij de workshop hebben ervaren.
Of neem contact met ons op, we denken graag met je mee!