2e symposium e-Loo – 10 oktober 2018

Noteer alvast: 10 oktober 2018, Leerhotel Amersfoort.

2e symposium e-Loo, in samenwerking met de Onderwijsraad en de Inspectie van het Onderwijs. Sprekers: Prof. Dr. Inge de Wolf e.a, over strategisch HRM en de rollen daarin van schoolleiders en bestuurders.

Waarom? De actuele discussie over de rolverandering van bestuurders en schoolleiders in het onderwijs roept de volgende vragen op:

  • Kunnen schoolbestuurders wel op de hoogte zijn van alle processen in de organisatie waarvoor zij verantwoordelijk zijn?
  • Hoeveel eigen ruimte mogen of moeten schoolleiders nemen om een strategische koers te ontwikkelen die betekenisvol is voor hun leerlingen en personeelsleden?
  • Hoe organiseer je dat bestuurders en schoolleiders ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid op dezelfde doelen sturen, op basis van dezelfde informatie?
  • Moet in het management statuut en de ‘Code goed bestuur’ een duidelijke, strategische rol voor schoolleiders worden vastgelegd?

In september ontvangen alle DOT-scholen een uitnodiging, met aanvullende informatie. Maar àlle bestuurders en schoolleiders PO, VO, MBO zijn van harte welkom! Je kunt alvast een plek reserveren: e-Loo, 030-2901255 of info@eloo.nl