Je bekijkt nu Ontwikkelen bij het Christiaan Huygens College

Sinds enkele jaren maakt het Christiaan Huygens College in Eindhoven gebruik van de module Ontwikkelen (BOOT) om de gesprekscyclus gestructureerd en efficiënt in te zetten. P&O-adviseur Rian Nendels vertelt waarom zij voor de module Ontwikkelen hebben gekozen en hoe het bijdraagt aan hun strategisch beleidsplan.

Behoud en ontwikkeling van personeel

Het Christiaan Huygens College is een overkoepelende organisatie met drie vo-scholen in Eindhoven. De kwaliteit van het onderwijs is hoog en om dat te kunnen behouden, zetten ze in op het behoud en ontwikkeling van goed personeel. Dit doen ze door te bouwen aan een cultuur waarin een onderzoekende houding gestimuleerd wordt en eigenaarschap en verantwoordelijkheid op alle niveaus van de organisatie wordt neergelegd. Om dit te faciliteren zochten ze onder andere een aantal jaar geleden een tool om de gesprekscyclus op gang te brengen en de medewerkers eigenaar te laten worden van hun eigen ontwikkeling. Rian vertelt hierover: “Ontwikkeling, eigenaarschap en samenwerking zijn belangrijke thema’s binnen het Christiaan Huygens College en daar sluit de module Ontwikkelen mooi op aan. Dat voor deze module een koppeling met het AFAS-personeelssysteem mogelijk is, heeft bijgedragen in de keuze.”

Cultuurverandering

Bij de implementatie van een nieuwe werkwijze en tool ontstaat in het begin vaak weerstand. Het personeel zal de meerwaarde van de vernieuwing eerst zelf moeten ondervinden. Rian geeft aan dat dit ook in het Christiaan Huygens College het geval was bij de introductie van de module Ontwikkelen: “Het was weer een nieuwe tool waar het personeel mee moest leren werken. Maar de positieve reacties kwamen gelukkig al snel binnen. Het mooie is dat het bijdraagt aan een veel opener gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker. Ook het feit dat het een mooi overzicht biedt en structuur geeft, maakte dat het personeel voorzichtig enthousiast werd.”

Training effectieve feedback

Om scholen te ondersteunen bij het implementatieproces, biedt eLoo sinds vorig jaar speciale trainingen aan. Tijdens deze training gaan de onderwijsexperts en trainingsacteurs van eLoo samen met het schoolpersoneel aan de slag met effectieve feedback. Er wordt onder andere benadrukt wat het belang hiervan is en hoe een goed ontwikkelgesprek eruitziet.

360° feedback

Met de module Ontwikkelen kunnen leerlingen, collega’s en leidinggevende eenvoudig om feedback worden gevraagd en kan er een zelfevaluatie worden ingevuld. Doordat de verschillende respondentgroepen een soortgelijke vragenlijst invullen kunnen de antwoorden naast elkaar worden gezet en eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht waarin de medewerker zelf kan zien waar zijn sterke- en ontwikkelpunten liggen. Deze uitkomsten kunnen als leidraad gebruikt worden tijdens een promotie- of ontwikkelgesprek.

Kaders

“Om ervoor te zorgen dat de module Ontwikkelen goed wordt ingezet en om de juiste ondersteuning te bieden, vragen we nieuwe medewerkers om in het eerste jaar drie ontwikkelgesprekken te plannen met hun leidinggevende. Daarna ligt de verantwoordelijkheid wat betreft de planning bij henzelf. Wanneer een medewerker kans wil maken op een promotie, is het ophalen van 360° feedback een verplicht onderdeel van de procedure. Hiermee kan eenvoudig worden aangetoond of de juiste kwalificaties aanwezig zijn om aanspraak te maken op een promotie.” Aldus Rian

Analyses

Naast de gesprekscyclus zet het Christiaan Huygens College binnen de organisatie jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit, kijken ze naar het verloop in de teams en of de ontwikkelmogelijkheden goed worden benut. Deze verschillende toetsingselementen geven een totaalbeeld van hoe het met de medewerkers gaat. Rian: “De module Ontwikkelen biedt al veel inzicht. Mogelijk voegt de komst van de module Ontdekken nog meer informatie toe.  Want met de module Ontdekken kan een leidinggevende niet alleen inzien hoe het met zijn team gaat, hij kan het ook vergelijken met teams van andere scholen binnen het Christiaan Huygens College als een soort benchmark. Dat kan veel waardevolle input opleveren.”

Altijd ruimte voor verbetering

Ondanks dat er al veel stappen in de goede richting zijn gezet, geeft Rian aan dat er altijd ruimte voor verbetering blijft: “Er maakt al wel een grote groep medewerkers enthousiast gebruik van de module Ontwikkelen, maar het is belangrijk dat het management het vertrouwen blijft uitstralen en dat de gesprekken niet bedoeld zijn om te oordelen maar juist om te ontwikkelen en om samen verder te komen. Fouten maken hoort daarbij. Het vergt een andere vorm van leiderschap waardoor het tijd nodig heeft om goed in de cultuur verweven te worden.”

Werknemersgericht

Rian: “Ik zou de module Ontwikkelen zeker aanbevelen. Vooral omdat het een tool is dat vanuit de werknemer gericht is. Ik zou scholen wel adviseren om minimaal een jaar uit te trekken om de moduele Ontwikkelen goed te laten indalen in je organisatie. Daarnaast zou ik aanraden om eerst gebruik te maken van de standaard inrichting van eLoo om daar vervolgens op verder te bouwen als dat nodig is.”

Ook aan de slag met de professionalisering van je team? Vraag een gratis demoversie aan van de module Ontwikkelen of neem contact met ons op. We denken graag met je mee.