Je bekijkt nu Aanpak interne audits bij de ASG

De Almeerse Scholen Groep (ASG) bestaat uit 8 VO-scholen en 39 PO-scholen. Alle scholen gebruiken de Digitale Observatie Tool (DOT) van eLoo voor beoordelings- en functioneringsgesprekken. Sinds een aantal jaar gebruikt het VO ook de auditfunctie van de DOT. Per jaar worden twee VO-scholen van de ASG gevisiteerd door een auditteam dat bestaat uit collega’s van de andere ASG-scholen. In deze cyclus krijgt iedere VO-school eens in de vier jaar een audit. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De school krijgt een visitatierapport met bevindingen en de leden van het auditteam maken op een intensieve manier kennis met de collega-school. Deze ervaring levert hen op hun beurt waardevolle informatie op voor hun eigen onderwijspraktijk.

Deze interne audits hebben een vaste plek binnen de kwaliteitssystematiek van de VO-scholen en binnen het kwaliteitsbeleid van de ASG als geheel.  Zo staan de audits in het VO niet los van het proceskader onderwijskwaliteit en zijn daarmee een instrument om de onderwijskwaliteit in beeld te krijgen en te verbeteren. Dat geldt zowel voor de school als voor het bestuur.

De adviseur onderwijskwaliteit en -innovatie Liesbeth Dambrink legt uit hoe dit audittraject er bij de ASG uitziet en hoe de DOT hen daarbij ondersteunt.

Ontwikkelvraag

De ontwikkelvraag van de school vloeit voort uit het jaarplan (visie/missie) van de school en is gerelateerd aan één of meerdere van de kernindicatoren van het inspectiekader. De ontwikkelvraag wordt geoperationaliseerd. Welke indicatoren van de DOT zijn hierbij relevant? En welke andere middelen worden er door de school ingezet om een zelfevaluatie uit te voeren. Naar aanleiding van de zelfevaluatie maakt de school een eerste analyse. Wat zijn de resultaten, hoe zijn die te interpreteren en wat betekent dat voor de ontwikkelvraag? Op basis van de zelfevaluatie scherpt de school de formulering van de ontwikkelvraag aan.

Pas als de zelfevaluatie met de ontwikkelvraag voldoende scherp is wordt de vraag voorgelegd aan de voltallige auditscommissie en kunnen er afspraken worden gemaakt tijdens de gezamenlijke voorbereidingsmiddag. Tijdens de voorbereidingsmiddag met het hele auditteam worden de vragen verder uitgediept en worden er afspraken gemaakt voor de dag van de audit zodat iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Liesbeth: “De DOT is één van de instrumenten die hiervoor gebruikt wordt. De aanpassingen geven we door aan eLoo en worden direct doorgevoerd.”  

Audit

De audit duurt de hele dag en volgt een ‘vast’ stramien. Zo zijn er lesobservaties, gesprekken met docenten, met leerlingen, met (een deel van) het MT en soms OOP. Aan het einde van de dag is er de terugkoppeling aan het team. De resultaten van de DOT worden daar direct gepresenteerd. Vervolgens worden de uitkomsten in de DOT uitgebreid geanalyseerd door het auditteam en de voorzitter van de auditcommissie schrijft aan de hand van deze data een verslag.

De Digitale Observatie Tool

De optie ‘Audit’ in de DOT kan gebruikt worden, zoals in het voorbeeld van de ASG om snel meerdere lesobservaties uit te voeren. In vergelijking met de standaard lesobservatie wordt bij de audit optie de vragenlijst aangepast aan de ontwikkelvraag en worden de lesobservaties niet gekoppeld aan een docent. Het gaat hier namelijk om een beeld te geven van de lessen op de school. “De DOT werkt efficiënt, alle auditoren hanteren dezelfde taal, waardoor de uitkomsten betrouwbaar zijn. De kracht van een audit is dat je in een dag een spiegel voor kunt houden aan de school”, aldus Liesbeth.