Je bekijkt nu DOT UK

In 2016 hebben ook twee Engelse scholen ervaring opgedaan met de DOT. Door het contact tussen Queen Elisabeth’s Grammar School (Qegs) in Ashbourn, de Manchester Communication Academy (MCA) en Nederlandse scholen, waaronder Wolfert Tweetalig in Rotterdam en het Nieuwe IJsselcollege in Capelle, wilden zij graag deelnemen aan de pilot met de DOT. Zij pasten de inhoud ervan enigszins aan, zoals ook veel Nederlandse scholen dat deden en ook zij bleken na een korte aanlooptijd razend enthousiast. Het beeld dat schoolleiders en docenten met de DOT  van het onderwijsleerproces verkregen, bleek ook hier veel breder en dieper dan wat zij gewend waren. Voor eLoo hield deze actie al bijzonder veel leerervaringen in. Zo bleken de Engelsen bij lesbezoeken zich vooraf meer te verdiepen in het leerplan en eventuele toetsen, zodat het leerproces in een duidelijkere context komt te staan. Het gaat bij hen altijd om: preparing, teaching and assessing. En hun lijst van te observeren indicatoren is ook duidelijk korter en meer gericht op hetgeen waarneembaar is in het effect van een docent op zijn leerlingen. Boeiend! Voor het MCA bouwden we de DOT ook nog even om: zij werken met het concept team teaching: daar staan 4 tot 8 docenten en begeleiders tegelijkertijd ‘voor de klas’, terwijl de leerlingen hun eigen leerlijn volgen. Docenten daar wilden graag team feedback en die functie hebben we toegevoegd. Eén schoolleider vroeg ook om een extra functie: de vlootschouw, welke ontwikkelpunten komen uit de lesobservaties naar voren als team-ontwikkelpunten en welke blijken individuele leerbehoeften? Ook die functie heeft eLoo tijdens de Engelse pilot ontwikkeld en deze wordt op korte termijn standaard aan de DOT toegevoegd.

Op 1 en 2 december vond in Birmingham de nationale onderwijsconferentie plaats, georganiseerd door de SSAT, the Student, School and Teacher network. Thema was: ‘Leading – making the impossible possible’! Een impressive programma, met ongeveer 1000 bezoekers en een stoet aan belangrijke sprekers en workshopsleiders. Het Europees Platform / Nuffic vroeg ook ons een workshop te verzorgen, met de Engelse schoolleiders over hun ervaringen met de DOT UK, onder meer omdat EP Nuffic zelf graag werkt met de (aangepaste) TTO-versie van de DOT, maar vooral ook omdat het uitwisselen van ervaringen tussen Engelse en Nederlandse scholen heel goed past in de opzet van EP Nuffic.

De workshop werd bezocht door ongeveer 100 bezoekers, die – zo bleek achteraf – positieve feedback gaven en geïnteresseerd bleken in een vervolg pilot – project. In mijn inleiding vatte ik samen hoe de DOT werkt en waarom we een pilot een Nederland, in België en in de UK georganiseerd hadden. Bram van Welie (het Nieuwe IJsselcollege), Alex Reed (MCA) en Adrian Harding (Quegs) gaven hun ervaringen met de DOT weer en verduidelijkten wat hun scholen aan het gebruik ervan gehad hadden. Er waren veel vragen en meteen positieve reacties.   De SSAT en eLoo onderzoeken nu samen de mogelijkheid deze pilot aan te bieden aan alle leden, zo’n 2000 scholen in Engeland en 1000 daarbuiten. Gesprekken zijn volop gaande, ook over de samenwerking qua wetenschappelijk onderzoek tussen de Universiteit van Amsterdam en de University of Nottingham. Ik schat in dat ook wij nog lang niet uitgeleerd zijn!

Thanks to Arnold Koot (Rotterdam), Bram van Welie (Capelle), Adrian Harding and Scott Garrity (Ashbourne), Lynn Heath and Alex Reed (Manchester) and the staff of EP Nuffic and SSAT!

Math van Loo, december 2016.