Je bekijkt nu Het nieuwe inspectiekader biedt veel mogelijkheden voor scholen om zich verder te ontwikkelen!

e-Loo en de Inspectie van het Onderwijs hebben bij de ontwikkeling van de Digitale Observatietool regelmatig goed samengewerkt. Oud-hoofdinspecteur Rick Steur tekende voor de redactie van de eerste, gevalideerde lijst van observatie-indicatoren, waarmee de DOT vanaf 2013 al succesvol correcte beelden van de kwaliteit van het onderwijsleerproces van een school produceerde. Scholen met een duidelijke ambitie wisten met deze lijst van indicatoren de kwaliteit hoog te houden tijdens ingrijpende innovatieprogramma’s, door te blijven observeren en feedback te geven, zowel aan het team als aan de individuele collega-docent.

Nu de Inspectie van het Onderwijs na de Motie (en later de Wet) Bisschop zich nader ging beraden op haar wettelijke taken en op de wettelijke basis van het gehanteerde toezichtskader, volgen er enkele veranderingen in het toezichtskader, waarmee scholen naar onze menig goed mee uit de voeten kunnen. Het nieuwe kader gaat in op 1 augustus 2017. In het voorjaar van 2017 passen wij op enkele punten de observatielijsten in de DOT aan. Voor die tijd houden wij alle gebruikers goed op de hoogte.

  1. De huidige indicatoren van de DOT blijven in gebruik  en daarmee blijft ook de benchmark valide.
  2. Aan die indicatoren voegen we straks standaard – voor de meeste scholen deden we al  – een aantal indicatoren toe die meer gericht zijn op de pedagogische aanpak van docenten.
  3. Het onderscheid ‘kern-‘, ‘aanvullend-‘ en ‘verdiepend’ kader komt te vervallen.
  4. En, last but not least, de indicatoren onder 9 en 10, over differentiatie in instructie en verwerkingsopdrachten, worden onderdeel van het ‘normkader’ en dus ‘verplichte kost’ voor iedere school. Zeker in ‘dakpan-klassen’ is het vanaf 1 augustus te werken aan zichtbare differentiatie, met betrekking tot zowel instructie als verwerking. Onze adviseurs en trainers helpen graag mee te verkennen wat dit voor elke school betekent.

Wij zijn goed op de hoogte van alle veranderingen en houden nauw contact met de Inspectie.  Vragen over dit onderwerp kun je stellen aan Math van Loo: 06-21825028.