Je bekijkt nu Scholen schrijven zelf hun inspectierapporten? Wat wordt mogelijk in het nieuwe Toezichtskader?

Steeds vaker krijgen wij de vraag om scholen te helpen bij het uitvoeren van een interne audit. Wij staan daar heel positief tegenover. Als een schoolleiding of (nog beter) een lerarenteam en schoolleiding goede, gevalideerde instrumenten gebruikt en deze ook zorgvuldig inzet, vinden wij het veel beter als een school zelf een ‘inspectierapport’ schrijft. “Ik hoef me toch niet door de Inspectie te laten vertellen hoe de kwaliteit van onze lessen zich ontwikkelt?”, hoorde ik recent een schoolleider hardop vragen. En ook leraren weten zelf vaak heel goed hoe ze ervoor staan. Waar het om gaat, is dat een interne audit gestructureerd verloopt, systematisch word uitgevoerd en zo veel mogelijk verloopt op basis van ingebouwde zekerheden, als het ‘vier-ogenprincipe’. eLoo heeft daar veel ervaring mee, in eerste instantie door uitvoering van accreditatietrajecten, daarna door audit-toepassingen met de DOT. Wij zien als uiterst positieve ontwikkeling dat scholen pro-actief aan de slag gaan met een uitstekende kwaliteitszorg. Onze instrumenten DOT, BOOT en (in enkele pilots) de Leerstofplanner, blijken goede hulpmiddelen. Maar waar het echt om draait: die schoolteams hebben een serieuze, professionele en onderzoekende houding. Ook als het gewoon goed gaat, willen zij verbetermogelijkheden leren zien en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen.

Met enkele PO- en VO-scholen zijn wij nu begonnen aan het ontwikkelen van een zelf-evaluatierapport dat op redelijk korte termijn zo stevig kan zijn dat het voor de Inspectie een betrouwbaar document wordt, waarop het toezicht verder kan worden aangepast. Dit geldt zowel voor goede scholen, als voor scholen die nog een ontwikkeling dienen door te maken. Met name de DOT blijkt daarin nu al een belangrijke rol te spelen: omdat dit een gevalideerd instrument is, dat betrouwbare feedback genereert. Dit alles past uitstekend in het nieuwe toezichtskader, dat erop gericht is dat scholen zelf steeds beter en vaker hun eigen kwaliteit beoordelen. Mooie ontwikkeling. Wij staan er natuurlijk achter!