Je bekijkt nu DOT UK

In november 2016 heeft Math van Loo een workshop verzorgd in Birmingham. Dat gebeurde op uitnodiging van EP Nuffic tijdens het jaarlijkse National Congres van de SSAT (School, Student and Teacher network, zeg maar: de Engelse PO/VO Raad, met 3000 scholen als leden). De presentatie was een co-productie met twee Engelse scholen: de Manchester Communication Academy en Queen Elisabeth’s Grammar School in Ashbourn, scholen die inmiddels ruime ervaring hebben met de DOT UK.

De workshop was een groot succes. De feedback maakte duidelijk dat veel schoolleiders interesse hadden in deelname aan een groter onderzoeksproject met de digitale observatie tool. Inmiddels is het onderzoek naar de mogelijkheden van een structurele samenwerking van e-Loo met de SSAT in volle gang. De universiteit van Nottingham heeft medewerking toegezegd, waardoor de wetenschappelijke adviesraad die de DOT qua validiteit op de voet volgt en die verder onderzoek gaat faciliteren, nu samenwerking gaat inhouden van Nederland, Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk. Hier is beslist geen sprake van een Brexit of andere anti-Europese sentimenten. Samenwerken en uitwisselen, daar gaat het om.

De DOT voorziet in de mogelijkheid om op basis van lesobservaties (straks tussen 20.000 en 30.000 per jaar) in PO, VO, MBO en HBO belangrijke conclusies te kunnen trekken og stimulerende en belemmerende factoren in de ontwikkeling van goed onderwijs. Voor e-Loo is dat een belangrijke drijfveer het DOT-project verder uit te breiden en samenwerking met meer partijen aan te gaan.