Je bekijkt nu Internationale samenwerking en onderzoek DOT

Het is gelukt rondom het DOT- project twee belangrijke randvoorwaarden voor verder onderzoek te realiseren: een wetenschappelijke adviesraad en een stichting die – op niet-commerciële basis –  de geanonimiseerde data gaat beheren en verder onderzoek gaat faciliteren.

In de wetenschappelijke advies gaan drie universiteiten samenwerken: Amsterdam, Antwerpen en Nottingham. Wetenschappers Femke Geijsel, Dolf van Veen en Peter van Peteghem zijn enthousiast over de mogelijkheden om de ontwikkeling van het onderwijsleerproces dieper te kunnen analyseren dan tot nu toe mogelijk was. De Digitale Observatie tool van e-Loo blijkt unieke procesdata op te leveren. Het aantal scholen dat in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk de DOT gebruikt, groeit gestaag en dat leidt ertoe dat nog in 2017 naar verwachting meer dan 20.000 lesobservaties kunnen worden geanalyseerd uit PO, VO, MBO en HBO.

E-Loo realiseert zich dat het hier gaat om maatschappelijk relevant onderzoek en investeert daarom ook zelf op basis van crowd funding in dit proces. Door oprichting van de wetenschappelijke adviesraad en de stichting die de data gaat beheren, is onafhankelijkheid en validiteit gegarandeerd.