Van Loo en partners

Van Loo en partners is het advies- en trainingsbureau van Math van Loo. De partners zijn experts op alle belangrijke terreinen voor onderwijsontwikkeling.

  • Advisering gesprekscyclus en kwaliteitszorg
  • Training in gesprekstechnieken
  • Opleiding van sectieleiders
  • Training in projectmatig verbeteren
  • Pilots leerdoelgerichte lessen en differentiatie, i.s.m. Thieme Meulenhoff
  • Procesbegeleiding voor scholen met een kwaliteitsprobleem, i.s.m. het OCW-team van Leren Verbeteren.

Lees meer op vanlooenpartners.nl