Je bekijkt nu SG Bonaire

SG Bonaire is een school voor praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, vmbo, Mavo-Havo-Vwo en MBO, in Caraïbisch Nederland. Alle opleidingen bij elkaar tellen 1500 leerlingen. Na een aantal moeilijke jaren is de school goed bezig de kwaliteit van het onderwijs op niveau te krijgen. eLoo kreeg van de nieuwe schoolleiding het verzoek mee te werken aan de uitvoering van het ingrijpende en succesvolle verbeterprogramma. Met alle soorten van genoegen hebben we dat gedaan!

In november waren we daar voor introductie van de DOT. Om te beginnen met een interne audit. Na een management training over observeren interpreteren en feedback geven, hebben we in drie dagen bijna 100 lessen bekeken. De resultaten van elke observatiedag gaven we direct terug aan het betreffende team en op basis daarvan maakten schoolleiding en docenten afspraken over wat nog dit schooljaar op specifieke punten verbeterd kan worden. Alle kennis en vaardigheden bleken in het team ruimschoots aanwezig te zijn. Collegiale consultatie, dus en wel in gerichte groepen georganiseerd! Docenten en schoolleiders bezoeken lessen, bespreken die na, analyseren en interpreteren de met de DOT verzamelde data en passen en hun werkwijze stap voor stap aan. Dit weekprogramma genereerde vooral energie en zelfvertrouwen, en de ambitie om binnen een jaar de gewenste kwaliteit te realiseren. Iedereen op dit heerlijke eiland zal er blij mee zijn! En wij van eLoo gaan graag terug, in februari en mei, om te evalueren, het MBO erbij te betrekken en samen met het team de leerstofplanning onder handen te nemen.

Weer een leerzame ervaring! Met dank aan staf en docenten van SG Bonaire. Danki!