Je bekijkt nu Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengd
Onderwijskwaliteit verbeteren, Nationaal Programma Onderwijs

Op vrijdag 25 februari heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt dat de koers van het Nationaal Programma Onderwijs wordt verlegd. We zetten de drie belangrijkste punten op een rij:

Het programma wordt met twee jaar verlengd. Het geld uit het programma kan nu worden ingezet tot en met schooljaar 2024/2025. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Het blijft daarbij wel van belang dat scholen duidelijk moeten verantwoorden waar ze het geld aan uitbesteden. Hier kan de NPO ‘schoolscan’ voor worden ingeschakeld. Een probleem- en behoefteanalyse die in kaart brengt wat de school en leerlingen nodig hebben om de coronavertragingen te kunnen inlopen.

Andere verdeling geld. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat elk onderwijsniveau een ander bedrag per leerling nodig heeft om de basis te versterken. Scholen binnen het Voortgezet Onderwijs ontvangen bijvoorbeeld een ander basisbedrag dan scholen binnen het Primair Onderwijs. En net als voorgaande jaren wordt ook voor aankomend schooljaar achterstandsmiddelen vrij gemaakt.

Structurele aandacht voor verbetering onderwijs. Het kabinet ziet de verbreding van het programma als logische opmaat naar de meer structurele aandacht voor verbetering van het onderwijs. Een visie die we bij eLoo delen. Precies om deze reden heeft eLoo namelijk de verschillende modules ontwikkeld. Op deze manier kunnen we scholen ondersteunen en de kwaliteitsontwikkelingen versnellen.