Je bekijkt nu Onderwijsraad benadrukt belang van extern toezicht op onderwijspraktijk
Onderwijsraad benadrukt belang van extern toezicht op onderwijspraktijk

Op verzoek van de minister van Onderwijs heeft de Onderwijsraad de afgelopen maanden gewerkt aan een advies over extern toezicht. De vraag luidt: ‘Hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen?’.

De overheid heeft de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs van voldoende kwaliteit voor iedere leerling en student. Voor de borging hiervan bestaat extern toezicht. Welke instantie toezicht houdt en hoe dat gebeurt, verschilt per sector. Voor het funderend onderwijs doet de Inspectie van het Onderwijs dat. Voor het hoger onderwijs verzorgt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie dat voornamelijk.

De taak van het externe toezicht. In het externe toezicht op het onderwijs is de afgelopen jaren het een en ander veranderd. Het externe toezicht richt zich op dit moment meer op het bestuur van een onderwijsinstelling in plaats van op afzonderlijke scholen of opleidingen. De Inspectie van het Onderwijs controleert of wettelijke voorschriften worden nageleefd en gaat daarnaast het gesprek aan over kwaliteitsverbetering, waarbij de eigen visie en doelen van de onderwijsinstelling centraal staan. De inspectie heeft dus zowel een beoordelende als een bevorderende taak. In het nieuwste advies stelt de Onderwijsraad dat de prioriteit echter moet liggen bij de kwaliteitsbeoordelende taak. Om die kwaliteit goed te kunnen beoordelen moet er direct zicht zijn op de onderwijspraktijk en moet er meer focus liggen op wat er binnen een school gebeurd.

Kwaliteitsversnellers. Ook voor scholen zelf is direct zicht op de onderwijspraktijk essentieel voor kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling. Om scholen die mogelijkheid te bieden heeft eLoo in nauwe samenwerking met de wetenschap, effectief bewezen kwaliteitsversnellers ontwikkeld. Deze applicaties voor lesobservaties, loopbaanontwikkeling en schoolenquêtes maken het voor scholen en docenten eenvoudig om een compleet beeld van de onderwijskwaliteit te verkrijgen. Aan de hand van deze inzichten kunnen de juiste stappen worden gemaakt en kan daar intern én extern verantwoording over worden afgelegd.