Je bekijkt nu Leraren opleiden en begeleiden met de DOT

Interessant! Een boeiende publicatie die wij bij e-Loo nog niet kenden, werd ons vorige week aangereikt als de bron van inspiratie om met onze DOT te gaan werken! Hoe mooi kan het worden. Startende docenten worden intensief begeleid, met lesbezoeken en feedbackgesprekken en dus met de DOT.

www.platformsamenopleiden.nl/we-zijn-begonnen

Waarom:

“Veel scholen gebruiken de Digitale Observatie Tool (DOT): de uitkomsten gaan meteen naar de gecoachte leraar, zodat coach en starter de geobserveerde les al binnen vijf minuten na de les kunnen nabespreken. Die snelheid maakt de tool populair bij starters. Er zijn scholen waar de uitkomsten naar een leidinggevende gaan – dan speelt de lesobservatie dus een rol bij de beoordeling. Op andere scholen blijven de uitkomsten tussen coach en starter. Die laatste kan er wel voor kiezen om de resultaten te delen met collega-starters of andere leraren binnen de school.”

Nou, bedankt voor het compliment! We zijn er ook trots op dat zoveel docenten met de DOT werken. En schoolleiders en opleiders, natuurlijk. Misschien goed om te weten dat de Lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, Archimedes, al jaren intensief begeleidt en onderzoek doet met de DOT/HU, die wij graag voor hen programmeerden.
En in Vlaanderen zijn we recent begonnen met de DOT/Aanvangsbegeleiding, een intensief programma voor leraren in basisonderwijs, secundair en buitengewoon onderwijs waarin de feedbackgesprekken na lesbezoeken centraal staan.

e-Loo maakt applicaties voor scholen, waarmee de docenten en schoolleiders op meerdere niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) hun werk ondersteunen. DOT/BOOT/SET is een effectief en prettig systeem voor onderwijsvernieuwing en – verbetering, HR en kwaliteitszorg. E-Loo maakt webapplicaties in goed overleg met scholen voor basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.