Je bekijkt nu Na 8 weken afstandsonderwijs

Kijk van leerlingen op afstandsonderwijs, thuisleren en de heropening van scholen
Vragenlijst voor leerlingen; geschikt voor scholen VO en MBO
CC-by-NC-SA 4.0 Femke Geijsel en Math van Loo

Waarom deze vragenlijst?

Vanwege het Corona-virus is de afgelopen weken afstandsonderwijs ingericht en hebben leerlingen in het VO thuis hun schoolwerk gemaakt en geleerd. De komende weken zullen de Coronamaatregelen worden versoepeld en vanaf 2 juni kan ook weer op school worden lesgegeven. Bij het openstellen van de scholen is het zaak dat scholen zelf daar een goede regie in voeren. Dat wil zeggen dat schoolleiders hier allerlei beslissingen in te nemen hebben. Voorop staat natuurlijk dat je goed onderwijs wil bieden voor de leerlingen, in goede samenwerking met de docenten.

We zijn gewend om veelal vóór de leerlingen na te denken. Toch is het juist nu belangrijk om informatie van leerlingen te horen, zodat je daar rekening mee kunt houden bij het openstellen. Je kunt niet meteen voor álle leerlingen (tegelijk) open. Het werken in kleinere groepen blijft nog langere tijd noodzakelijk. En niet alle leerlingen hebben hetzelfde van je nodig. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen als het gaat om hoe zij afstandsonderwijs ervaren hebben en wat dat voor hen heeft opgeleverd, welk leerrendement. Maar hoe krijg je dat goed in beeld? En: wat vinden jullie nu zelf van hoe het gegaan is? Wat ging erg goed, wat blijf je doen? Wat moet beter of anders? En wat kun je leren van andere scholen?

Ontwikkeling van de vragenlijst

Stichting OOK (Onderzoek Onderwijskwaliteit) en dr. Femke Geijsel (universitair hoofddocent Schoolontwikkeling aan de Docenten Academie van de Radboud Universiteit en eerder bijzonder hoogleraar Onderwijsleiderschap) hebben een vragenlijst ontwikkeld, die met de SET, de school enquête tool, eenvoudig is af te nemen. In de licentie-overeenkomst staat vermeld dat de data van de leerlingen/scholen geanonimiseerd en onomkeerbaar ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. De Stichting en Femke Geijsel verzamelen deze data voor een algemeen beeld. De SET en e-LOO helpen scholen met het maken van een eigen analyse.

De vragenlijst is tot stand gebracht op basis van het initiatief #schoolleidershelpenelkaar (zie voacademie.nl) en bouwt direct voort op behoeften onder schoolleiders. Meerdere schoolleiders, docenten en leerlingen hebben meegeholpen in het ontwerp. Onze ervaring is dat leerlingen het duidelijke vragen vinden en dat het meteen aanzet tot goede gesprekken, bijvoorbeeld met hun ouders, over het thuiswerken.

De resultaten zijn direct bruikbaar

  • Onderlegger bij de keuzes en afwegingen m.b.t. heropening van de school
  • Gespreksstof voor mentor en klas of coach en leerling
  • Terugblik op de enorme inspanningen van de afgelopen weken met het team.

De vragenlijst is per 12 mei 2020 beschikbaar voor digitale afname via SET

  • Verspreiding via de mentoren
  • Onmiddellijke inzage in de resultaten op alle meerkeuzevragen op klas-, afdelings- en schoolniveau
  • Reacties op open vragen volgen binnen een maand.

Stichting OOK maakt onafhankelijke benchmarking en onderzoek mogelijk

Via Stichting OOK komen de geanonimiseerde gegevens van de leerlingen per klas en school in een database ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek, met projectleiding van Femke Geijsel. Daarmee wordt het mogelijk:

  • De beslissingen van schoolleiders en inspanningen van scholen, beschouwd door de ogen van leerlingen, onderling te vergelijken.
  • De verschillende oplossingen die scholen de afgelopen periode hebben gerealiseerd in kaart te brengen.
  • Later ook andere gegevens van de scholen te verbinden aan dit databestand.
  • Monitoringsonderzoek te gaan in richten voor doorwerking van de inspanningen van nu op de langere termijn.

(Geen) kosten voor deelname

Voor scholen met een licentieovereenkomst bij e-Loo voor gebruik van de DOT, BOOT en/of Set is gebruik van deze vragenlijst 100% kosteloos. 45% van de scholen in het VO heeft een of meer van deze licenties. Met deze landelijk spreiding is benchmarking en nader onderzoek mogelijk. Als je de SET gebruikt heb je dus snel je eigen gegevens geanalyseerd en neem je deel aan de landelijke benchmark. Doe je mee? Mail naar info@eloo.nl of bel: 030-2901255.

Voor andere scholen: informeer bij e-Loo naar de mogelijkheden om per direct een verwerkers- en licentie-overeenkomst voor de SET aan te gaan. Dit kan naast andere applicaties die je eventueel gebruikt. En soms blijkt dat je school/bestuur al een overeenkomst heeft! De kosten om tijdelijk met SET te gaan werken zijn tussen de €200-€500. Deze kosten zijn nodig voor de koppeling van systemen en de dataverwerking.

Mocht je met SET / e-Loo geen goede (tijdelijke) oplossing vinden, en je wilt toch de vragenlijst gebruiken, dan resteert zelf digitaliseren. Je hebt dan niet het voordeel van de directe inzage in de resultaten en ook niet de mogelijkheid om in het onderzoek te participeren. Mail f.geijsel@docentenacademie.ru.nl voor meer informatie en desgewenst de word-versie van de vragenlijst.

Laten we samen veel leren van deze tijd!

Femke Geijsel, Radboud Docenten Academie, Radboud Universiteit.
Math van Loo, Stichting OOK.