Je bekijkt nu Persoonlijke aandacht met individuele leerroutes, ontworpen met de Leerstofplanner van e-Loo.

Pieter Groen is naast coaching ook bezig met het ontwikkelen van individuele leerroutes met behulp van een leerstofplanner voor de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Hiermee kan de leerling op zijn eigen niveau en tempo met de leerstof aan de slag. Het doel is tweeledig; goede leerlingen kunnen hun tempo verhogen, én de docent heeft meer tijd in zijn les om de leerling te helpen die wat extra aandacht nodig heeft. Vanaf september 2018 wordt gestart met de invoering.

De combinatie van gerichte, persoonlijke aandacht met individuele leerroutes, ontworpen met de Leerstofplanner van e-Loo. Een interessante langlopende pilot. Wiskundedocent Maikel Mesman legt het beter uit dan wij het zouden kunnen, recht uit de praktijk. Zelf valide leerroutes samenstellen, overzichtelijk en differentiërend. Persoonlijk onderwijs. Belangstelling voor deelname  aan deze niet-commerciële pilot, onder auspiciën van de Stichting OOK? Samenwerken met collega’s van 20 andere scholen aan motiverende lessen? Bel: 030-2901255.