SET: de school enquête tool

De SET

Tevredenheidsonderzoeken

De SET is door de VO-Raad erkent als officiële gegevensleverancier voor het uitzetten van de verplichte tevredenheidsenquêtes voor ouders & leerlingen in het VO en het PO.

Deze samenwerking maakt het mogelijk voor scholen om zelf de data van de tevredenheidsenquêtes te uploaden naar Vensters en www.scholenopdekaart.nl.

Leerlingenevaluaties

Daarnaast gebruiken scholen SET ook voor leerlingenevaluaties die niet persé over een les gaan of over het functioneren van een docent. Docenten kunnen deze enquetes zelf uitzetten.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

M.i.v. 1 april 2020 is mogelijk voor scholen om hun eigen MTO uit te zetten via SET. Bel ons voor meer informatie als je interesse in hebt!