SET: de school enquête tool

SET: de school enquête tool

Onderwijsorganisaties raken steeds meer op dreef in interne en externe verantwoording en kwaliteitszorg. Logisch: na elke periode van 3-5 jaar is een heroriëntatie op de volgende strategische ontwikkelstappen aan de orde. En wil je dan als professionals doordachte besluiten nemen en plannen maken, heb je betrouwbare data nodig.

Daarom ontwikkelde e-Loo – weer samen met scholen-  een derde tool, die samen met de DOT en de BOOT voor een complete set kwaliteitsdata zorgt: de School Enquête Tool, oftewel: de SET.

Met de SET is het mogelijk om snel en eenvoudig enquêtes uit te zetten naar alle betrokkenen (docenten, medewerkers, leerlingen maar ook ouders en bijvoorbeeld stagebedrijven) die nodig zijn om de kwaliteit binnen de school te waarborgen.


De enquêtes en/of vragenlijsten kunnen vervolgens gemakkelijk op je smartphone worden ingevuld zodat de bereidwilligheid van de respondenten verhoogd.

In het schooljaar 2017-2018 hebben een aantal scholen de SET gebruikt voor de verplichte leerling- en oudertevredenheid inclusief ‘schoolklimaat en veiligheid’ van de VO-raad/Vensters. De deelnemende scholen waren unaniem van mening dat het gebruik van de SET en de afname van de enquêtes een vergelijkbaar gebruikersgemak hebben als de DOT en de BOOT. E-Loo heeft overigens in een samenwerkingsovereenkomst met de VO-raad de spelregels vastgelegd en is daarmee officieel ‘gegevensleverancier’ van Vensters. Dit betekent dat e-Loo exact dezelfde vragenlijsten gebruikt als Vensters en dat de uitkomsten worden geüpload naar Scholen op de kaart, waar ze gepubliceerd kunnen worden.

Met ingang van 2019 is het ook mogelijk voor scholen om eigen of reeds bestaande vragenlijsten en/of enquêtes af te nemen via SET. Op deze manier kun je eenvoudig alle benodigde data verzamelen om de ontwikkeling van je organisatie te monitoren. Je bent weer in control!