Je bekijkt nu Voordelen van het monitoren en versterken van welbevinden
eLoo - monitoren welbevinden leerlingen

Onlangs verscheen er een artikel op Onderwijskennis.nl over de wisselwerking tussen het welbevinden van leerlingen en de onderwijskwaliteit. Onderzoek laat namelijk zien dat het bevorderen van het welbevinden, leidt tot hogere leerprestaties, toename van sociale en emotionele vaardigheden en afname van probleemgedrag. Maar andersom is het krijgen van goed onderwijs ook weer bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Als school/bestuur is het van belang om inzicht te hebben in deze onderwerpen. Met het platform van eLoo is het mogelijk om zowel het welbevinden van leerlingen en docenten als de kwaliteit van het onderwijs, te monitoren en te bevorderen.

Welbevinden leerlingen monitoren
Leerlingen die lekker in hun vel zitten, zijn beter in staat om te leren en functioneren. Een gezond, pedagogisch schoolklimaat draagt hieraan bij. Belangrijk is dat het schoolpersoneel de verantwoordelijkheid neemt in het vormen en behouden van een veilig schoolklimaat. Een heldere visie helpt hierbij evenals het opnemen van de daarmee samenhangende activiteiten in het schoolbeleid en het monitoren van de resultaten. Dit monitoren kan eenvoudig gedaan worden door het uitzetten van een leerlingenevaluatie met de Onderzoeksmodule. Maar omdat het thema ‘welbevinden’ in tijden van corona extra veel aandacht verdiend, komt dit onderwerp ook uitgebreid aan bod in de NPO Schoolscan. De resultaten die uit deze onderzoeken komen, kunnen vervolgens op uiteenlopende manieren worden geanalyseerd in de Analysemodule. Zo ontstaat een stevige basis voor kwalitatief sterke ontwikkelingsdoelen.

Lesobservaties
Naast dat het welbevinden invloed heeft op leerprestaties, heeft de kwaliteit van het onderwijs ook weer invloed op het welbevinden. Als school is het daarom van belang om te weten in hoeverre er didactisch en pedagogisch gehandeld wordt. Een effectieve manier om dit te monitoren is door het uitvoeren en bespreken van lesobservaties. Met de Observatiemodule observeert (dus waarnemen zonder oordeel) een collega de les op verschillende indicatoren met duidelijk geformuleerde gedragsindicatoren zodat er geen misvatting kan ontstaan over de vraagstelling. Met behulp van de analysemogelijkheid ontstaat er voor de leraar, maar ook voor de schoolleiding, een helder beeld van waar nog ruimte is voor groei en of de visie terug te zien is in de lessen.

Welbevinden Schoolpersoneel
Ook voor schoolpersoneel is het van belang om welbevinden te ervaren. Het welbevinden van leraren en andere medewerkers is belangrijk om opbouwend te kunnen blijven werken, zowel in de klas als met het team. Daarnaast zorgt het voor veerkracht om bijvoorbeeld met ingewikkelde situaties om te gaan, zoals een lockdown. Goede hulp en ondersteuning vanuit het bestuur of de organisatie is eveneens van groot belang. Met de Ontwikkelmodule ondersteun je als bestuur het schoolpersoneel en geef je hen de ruimte om eigenaar te worden van hun eigen professionele ontwikkeling. Door feedback op te halen bij bijvoorbeeld collega’s, leidinggevende en leerlingen krijgt de medewerker zicht op hoe anderen zijn functioneren ervaren. Het beeld wordt compleet als hij ook zelf reflecteert op zijn professionele gedrag. Dit kan onderbouwd worden met resultaten die uit de eLoo modules voortkomen. Dit is de basis voor het Goede Gesprek dat hij zelf inplant met zijn leidinggevende en waar veel inzichten ontstaan. Deze inzichten creëren ruimte voor groei dat vervolgens weer bijdraagt aan het welbevinden.